นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_asdean2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":258540,"member_only_commentable":false,"id":61176,"updated_at":"2017/06/01 14:07:37 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:07:37 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:07:30 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asdean2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 14:07:30 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asdean {"comment_counter":0,"asset_file_size":377670,"member_only_commentable":false,"id":61175,"updated_at":"2017/06/01 14:05:59 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:05:59 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:05:55 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asdean.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 14:05:55 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asfnr214 {"comment_counter":0,"asset_file_size":99505,"member_only_commentable":false,"id":61174,"updated_at":"2017/06/01 14:05:12 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:05:12 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:05:06 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr214.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 14:05:06 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asfnr22 {"comment_counter":0,"asset_file_size":125629,"member_only_commentable":false,"id":61173,"updated_at":"2017/06/01 14:04:55 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:04:55 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:04:52 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr22.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 14:04:52 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asfnr21 {"comment_counter":0,"asset_file_size":167720,"member_only_commentable":false,"id":61172,"updated_at":"2017/06/01 14:04:43 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:04:43 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:04:37 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr21.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 14:04:37 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asfnr20-1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":96958,"member_only_commentable":false,"id":61171,"updated_at":"2017/06/01 14:04:26 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:04:26 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:04:21 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr20-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 14:04:21 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asfnr20 {"comment_counter":0,"asset_file_size":88169,"member_only_commentable":false,"id":61170,"updated_at":"2017/06/01 14:04:12 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:04:12 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:04:08 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr20.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 14:04:08 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asfnr17a {"comment_counter":0,"asset_file_size":141658,"member_only_commentable":false,"id":61169,"updated_at":"2017/06/01 14:03:45 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:03:45 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:03:04 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr17a.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 14:03:04 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asfnr16 {"comment_counter":0,"asset_file_size":96755,"member_only_commentable":false,"id":61168,"updated_at":"2017/06/01 14:02:56 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:02:56 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:02:52 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr16.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:52 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
ขนาดย่อ: