นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Main > srinara.m

No folder found
 • Tiny_3-6water {"modified_at":"2017/04/28 12:39:16 +0700","id":60962,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3-6water.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/28 12:39:16 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/28 12:39:12 +0700","asset_updated_at":"2017/04/28 12:39:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":431828}
 • Tiny_3-5makurpong {"modified_at":"2017/04/28 12:28:26 +0700","id":60961,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3-5makurpong.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/28 12:28:26 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/28 12:28:20 +0700","asset_updated_at":"2017/04/28 12:28:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":382543}
 • Tiny_3-4pukwan {"modified_at":"2017/04/28 12:27:58 +0700","id":60960,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3-4pukwan.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/28 12:27:58 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/28 12:27:54 +0700","asset_updated_at":"2017/04/28 12:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":251798}
 • Tiny_3-3god {"modified_at":"2017/04/28 11:34:27 +0700","id":60958,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3-3god.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/28 11:34:27 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/28 11:34:24 +0700","asset_updated_at":"2017/04/28 11:34:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":425813}
 • Tiny_3-2arer {"modified_at":"2017/04/28 11:33:59 +0700","id":60957,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3-2arer.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/28 11:33:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/28 11:33:52 +0700","asset_updated_at":"2017/04/28 11:33:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":503690}
 • Tiny_3-1walk {"modified_at":"2017/04/28 11:33:25 +0700","id":60956,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3-1walk.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/28 11:33:25 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/28 11:33:17 +0700","asset_updated_at":"2017/04/28 11:33:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":486599}
 • Tiny_2lalong4 {"modified_at":"2017/04/27 16:44:29 +0700","id":60945,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2lalong4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 16:44:29 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 16:44:23 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 16:44:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":518819}
 • Tiny_2lalong3 {"modified_at":"2017/04/27 16:43:56 +0700","id":60944,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2lalong3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 16:43:56 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 16:43:50 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 16:43:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":480805}
 • Tiny_2lalong2 {"modified_at":"2017/04/27 16:43:24 +0700","id":60943,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2lalong2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 16:43:24 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 16:43:17 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 16:43:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":494633}
 • Tiny_2lalong1 {"modified_at":"2017/04/27 16:42:54 +0700","id":60942,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2lalong1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 16:42:54 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 16:42:50 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 16:42:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":444042}
 • Tiny_2lalong6 {"modified_at":"2017/04/27 16:42:31 +0700","id":60941,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2lalong6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 16:42:31 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 16:42:27 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 16:42:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":227756}
 • Tiny_5png2 {"modified_at":"2017/04/27 15:34:56 +0700","id":60940,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5png2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:34:56 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 15:34:53 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:34:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":321011}
 • Tiny_alfabet2017psu15 {"modified_at":"2017/04/27 14:36:21 +0700","id":60929,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ALFABET2017PSU15.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 14:36:21 +0700","media_folder_id":780,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/27 14:36:18 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 14:36:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":359588}
 • Tiny_1prapan4 {"modified_at":"2017/04/27 13:58:48 +0700","id":60928,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1prapan4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 13:58:48 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 13:58:42 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 13:58:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":583030}
 • Tiny_1prapan11 {"modified_at":"2017/04/27 13:38:39 +0700","id":60927,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1prapan11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 13:38:39 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 13:38:34 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 13:38:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":502086}
 • Tiny_1prapan10 {"modified_at":"2017/04/27 13:38:21 +0700","id":60926,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1prapan10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 13:38:21 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 13:38:14 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 13:38:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":407797}
 • Tiny_1prapan9_coconutpai {"modified_at":"2017/04/27 13:37:58 +0700","id":60925,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1prapan9_coconutpai.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 13:37:58 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 13:37:54 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 13:37:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":512893}
 • Tiny_1prapan8 {"modified_at":"2017/04/27 13:37:40 +0700","id":60924,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1prapan8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 13:37:40 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 13:37:33 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 13:37:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":426103}
 • Tiny_1prapan7 {"modified_at":"2017/04/27 13:37:22 +0700","id":60923,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1prapan7.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 13:37:22 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 13:37:15 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 13:37:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":901024}
 • Tiny_1prapan6 {"modified_at":"2017/04/27 13:36:59 +0700","id":60922,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1prapan6.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 13:36:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 13:36:56 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 13:36:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":606762}
 • Tiny_1prapan5 {"modified_at":"2017/04/27 13:36:36 +0700","id":60921,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1prapan5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 13:36:36 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 13:36:03 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 13:36:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":583030}
 • Tiny_1prapan3 {"modified_at":"2017/04/27 13:35:52 +0700","id":60920,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1prapan3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 13:35:52 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 13:35:48 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 13:35:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":494690}
 • Tiny_1prapan2 {"modified_at":"2017/04/27 13:35:35 +0700","id":60919,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1prapan2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 13:35:35 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 13:35:32 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 13:35:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":522092}
 • Tiny_1prapan {"modified_at":"2017/04/27 13:35:21 +0700","id":60918,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1prapan.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 13:35:21 +0700","media_folder_id":780,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 13:35:16 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 13:35:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":216240}
 • Tiny_fnr_mj17 {"modified_at":"2017/04/27 13:04:57 +0700","id":60917,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"fnr_mj17.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 13:04:57 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 13:04:51 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 13:04:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":555977}
Thumbnail Size: