นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

Main > srinara.m

No folder found
  • Small_asfnr15 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61167,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:02:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asfnr15.JPG","updated_at":"2017/06/01 14:02:44 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:02:44 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":98454,"last_commented_at":null}
  • Small_asfnr14-4 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61166,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:02:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asfnr14-4.JPG","updated_at":"2017/06/01 14:02:27 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:02:27 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":89271,"last_commented_at":null}
  • Small_asfnr14-3 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61165,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:02:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asfnr14-3.JPG","updated_at":"2017/06/01 14:02:14 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:02:14 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":147995,"last_commented_at":null}
  • Small_asfnr14-2 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:01:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61164,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:01:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asfnr14-2.JPG","updated_at":"2017/06/01 14:01:59 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:01:59 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":95477,"last_commented_at":null}
  • Small_asfnr13 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:00:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61163,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:00:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asfnr13.JPG","updated_at":"2017/06/01 14:00:18 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:00:18 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":122892,"last_commented_at":null}
  • Small_asfnr12 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:00:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61162,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:00:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asfnr12.JPG","updated_at":"2017/06/01 14:00:06 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:00:06 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":119488,"last_commented_at":null}
  • Small_asfnr11 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61161,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 13:58:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asfnr11.JPG","updated_at":"2017/06/01 13:58:29 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:58:29 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":112872,"last_commented_at":null}
  • Small_asfnr9 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61160,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 13:58:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asfnr9.JPG","updated_at":"2017/06/01 13:58:16 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:58:16 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":120976,"last_commented_at":null}
  • Small_asfnr8 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61159,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 13:58:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asfnr8.JPG","updated_at":"2017/06/01 13:58:04 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:58:04 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":162624,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: