นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_asfnr15 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 14:02:44 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":98454,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61167,"created_at":"2017/06/01 14:02:39 +0700","asset_file_name":"asfnr15.JPG","updated_at":"2017/06/01 14:02:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:39 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_asfnr14-4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 14:02:27 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":89271,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61166,"created_at":"2017/06/01 14:02:23 +0700","asset_file_name":"asfnr14-4.JPG","updated_at":"2017/06/01 14:02:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:23 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_asfnr14-3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 14:02:14 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":147995,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61165,"created_at":"2017/06/01 14:02:11 +0700","asset_file_name":"asfnr14-3.JPG","updated_at":"2017/06/01 14:02:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:11 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_asfnr14-2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 14:01:59 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":95477,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61164,"created_at":"2017/06/01 14:01:56 +0700","asset_file_name":"asfnr14-2.JPG","updated_at":"2017/06/01 14:01:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 14:01:56 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_asfnr13 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 14:00:18 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":122892,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61163,"created_at":"2017/06/01 14:00:15 +0700","asset_file_name":"asfnr13.JPG","updated_at":"2017/06/01 14:00:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 14:00:15 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_asfnr12 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 14:00:06 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":119488,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61162,"created_at":"2017/06/01 14:00:02 +0700","asset_file_name":"asfnr12.JPG","updated_at":"2017/06/01 14:00:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 14:00:02 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_asfnr11 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 13:58:29 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":112872,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61161,"created_at":"2017/06/01 13:58:25 +0700","asset_file_name":"asfnr11.JPG","updated_at":"2017/06/01 13:58:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:25 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_asfnr9 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 13:58:16 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":120976,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61160,"created_at":"2017/06/01 13:58:13 +0700","asset_file_name":"asfnr9.JPG","updated_at":"2017/06/01 13:58:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:13 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_asfnr8 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 13:58:04 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":162624,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61159,"created_at":"2017/06/01 13:58:00 +0700","asset_file_name":"asfnr8.JPG","updated_at":"2017/06/01 13:58:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:00 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: