นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_fnr_mj13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj13.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:26:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:26:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:26:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:26:16 +0700","id":60916,"asset_file_size":242177}
 • Tiny_fnr_mj12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:25:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:25:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:26:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:26:03 +0700","id":60915,"asset_file_size":217429}
 • Tiny_fnr_mj10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:25:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:25:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:25:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:25:46 +0700","id":60914,"asset_file_size":282083}
 • Tiny_fnr_mj11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:25:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:25:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:25:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:25:28 +0700","id":60913,"asset_file_size":232632}
 • Tiny_fnr_mj9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:25:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:25:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:25:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:25:11 +0700","id":60912,"asset_file_size":276634}
 • Tiny_fnr_mj8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:24:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:24:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:24:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:24:54 +0700","id":60911,"asset_file_size":269070}
 • Tiny_fnr_mj7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:24:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:24:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:24:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:24:36 +0700","id":60910,"asset_file_size":258085}
 • Tiny_fnr_mj6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:24:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:24:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:24:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:24:24 +0700","id":60909,"asset_file_size":280454}
 • Tiny_fnr_mj5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:24:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:24:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:24:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:24:07 +0700","id":60908,"asset_file_size":280303}
 • Tiny_fnr_mj4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:23:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:23:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:23:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:23:45 +0700","id":60907,"asset_file_size":277494}
 • Tiny_fnr_mj3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:23:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:23:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:23:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:23:27 +0700","id":60906,"asset_file_size":293095}
 • Tiny_fnr_mj2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:18:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:18:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:18:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:18:33 +0700","id":60905,"asset_file_size":237431}
 • Tiny_fnr_mj1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_mj1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/04/27 10:18:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 10:18:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 10:18:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 10:18:15 +0700","id":60904,"asset_file_size":312189}
 • Tiny_5coordinate-1-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5coordinate-1-4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 03:01:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 03:01:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 03:01:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 03:01:17 +0700","id":60903,"asset_file_size":385089}
 • Tiny_5coordinate-1-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5coordinate-1-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 03:00:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 03:00:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 03:01:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 03:01:00 +0700","id":60902,"asset_file_size":147284}
 • Tiny_5coordinate-1-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5coordinate-1-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 03:00:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 03:00:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 03:00:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 03:00:43 +0700","id":60901,"asset_file_size":368133}
 • Tiny_5coordinate-1-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5coordinate-1-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 03:00:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 03:00:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 03:00:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 03:00:28 +0700","id":60900,"asset_file_size":303145}
 • Tiny_5pngshare {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"5pngshare.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/27 02:59:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/27 02:59:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/27 02:59:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/27 02:59:30 +0700","id":60899,"asset_file_size":339362}
 • Tiny_alfabet2017psu1c {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU1c.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 16:41:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 16:41:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 16:42:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 16:42:02 +0700","id":60897,"asset_file_size":305415}
 • Tiny_1chu1pp {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"1chu1pp.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 16:39:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 16:39:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 16:39:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 16:39:25 +0700","id":60896,"asset_file_size":197521}
 • Tiny_alfabet2017psu1b {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU1b.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 16:33:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 16:33:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 16:33:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 16:33:52 +0700","id":60895,"asset_file_size":362987}
 • Tiny_1dsc_3526 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1DSC_3526.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 16:27:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 16:27:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 16:27:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 16:27:38 +0700","id":60894,"asset_file_size":416712}
 • Tiny_alfabet2017psub5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSUB5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:40:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:40:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:40:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:40:19 +0700","id":60893,"asset_file_size":293456}
 • Tiny_alfabet2017psub1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSUB1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:39:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:39:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:40:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:40:02 +0700","id":60892,"asset_file_size":294541}
 • Tiny_alfabet2017psu14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:38:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:38:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:38:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:38:55 +0700","id":60891,"asset_file_size":269923}
ขนาดย่อ: