นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_asfnr7 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 13:57:57 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":127437,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61158,"created_at":"2017/06/01 13:57:47 +0700","asset_file_name":"asfnr7.JPG","updated_at":"2017/06/01 13:57:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:57:47 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_asfnr6new {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 13:57:37 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":530752,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61157,"created_at":"2017/06/01 13:57:32 +0700","asset_file_name":"asfnr6new.jpg","updated_at":"2017/06/01 13:57:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:57:32 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_asfnrmix {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 13:52:22 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":592175,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61156,"created_at":"2017/06/01 13:52:15 +0700","asset_file_name":"asfnrmix.jpg","updated_at":"2017/06/01 13:52:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:52:15 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ckbetong {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 13:50:49 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":252969,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61155,"created_at":"2017/06/01 13:50:46 +0700","asset_file_name":"CKbetong.jpg","updated_at":"2017/06/01 13:50:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:50:46 +0700","description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e40\u0e1a\u0e15\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_sharedance {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 11:32:09 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":179238,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61123,"created_at":"2017/05/25 11:32:05 +0700","asset_file_name":"sharedance.jpg","updated_at":"2017/05/25 11:32:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:32:05 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1president_fnr29 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 11:22:15 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":442465,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61122,"created_at":"2017/05/25 11:22:11 +0700","asset_file_name":"1president_fnr29.JPG","updated_at":"2017/05/25 11:22:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:22:11 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1president_fnr30 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 11:21:58 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":208162,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61121,"created_at":"2017/05/25 11:21:55 +0700","asset_file_name":"1president_fnr30.JPG","updated_at":"2017/05/25 11:21:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:21:55 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1president_fnr31 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 11:21:40 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":217846,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61120,"created_at":"2017/05/25 11:21:35 +0700","asset_file_name":"1president_fnr31.JPG","updated_at":"2017/05/25 11:21:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:21:35 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1president_fnr28 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 11:08:26 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":221661,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61119,"created_at":"2017/05/25 11:08:23 +0700","asset_file_name":"1president_fnr28.JPG","updated_at":"2017/05/25 11:08:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:08:23 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: