นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_alfabet2017psu12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:38:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:38:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:38:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:38:16 +0700","id":60890,"asset_file_size":149355}
 • Tiny_alfabet2017psu11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:37:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:37:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:37:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:37:59 +0700","id":60889,"asset_file_size":270521}
 • Tiny_alfabet2017psu10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:37:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:37:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:37:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:37:46 +0700","id":60888,"asset_file_size":231949}
 • Tiny_alfabet2017psu9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:37:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:37:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:37:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:37:33 +0700","id":60887,"asset_file_size":196780}
 • Tiny_alfabet2017psu8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:37:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:37:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:37:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:37:15 +0700","id":60886,"asset_file_size":202088}
 • Tiny_alfabet2017psu7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:36:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:36:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:36:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:36:57 +0700","id":60885,"asset_file_size":284560}
 • Tiny_alfabet2017psu5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:36:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:36:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:36:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:36:40 +0700","id":60884,"asset_file_size":278445}
 • Tiny_alfabet2017psu4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:36:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:36:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:36:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:36:23 +0700","id":60883,"asset_file_size":277408}
 • Tiny_alfabet2017psu3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:36:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:36:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:36:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:36:05 +0700","id":60882,"asset_file_size":250306}
 • Tiny_alfabet2017psu1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:35:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:35:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:35:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:35:47 +0700","id":60881,"asset_file_size":443502}
 • Tiny_alfabet2017psu2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ALFABET2017PSU2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:35:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:35:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:35:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:35:30 +0700","id":60880,"asset_file_size":356429}
 • Tiny_1ppalfabet2017psu {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"1ppALFABET2017PSU.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:33:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:33:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 15:34:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 15:34:02 +0700","id":60879,"asset_file_size":153702}
 • Tiny_1chu1p {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"1chu1p.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"ALFABET2017PSU","created_at":"2017/04/26 15:33:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/26 15:33:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/26 16:37:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/26 16:37:57 +0700","id":60878,"asset_file_size":379827}
 • Tiny_20170405songkran27 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170405songkran27.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2017/04/07 16:02:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/07 16:02:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/07 16:03:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/07 16:03:00 +0700","id":60823,"asset_file_size":261306}
 • Tiny_20170405songkran26 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170405songkran26.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2017/04/07 16:02:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/07 16:02:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/07 16:02:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/07 16:02:42 +0700","id":60822,"asset_file_size":277909}
 • Tiny_20170405songkran25 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170405songkran25.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2017/04/07 16:02:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/07 16:02:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/07 16:02:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/07 16:02:18 +0700","id":60821,"asset_file_size":137743}
 • Tiny_20170405songkran24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170405songkran24.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2017/04/07 16:02:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/07 16:02:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/07 16:02:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/07 16:02:06 +0700","id":60820,"asset_file_size":274271}
 • Tiny_20170405songkran23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170405songkran23.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2017/04/07 16:01:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/07 16:01:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/07 16:01:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/07 16:01:46 +0700","id":60819,"asset_file_size":237860}
 • Tiny_20170405songkran22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170405songkran22.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2017/04/07 16:00:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/07 16:00:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/07 16:00:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/07 16:00:35 +0700","id":60818,"asset_file_size":248397}
 • Tiny_20170405songkran21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170405songkran21.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2017/04/07 16:00:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/07 16:00:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/07 16:00:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/07 16:00:12 +0700","id":60817,"asset_file_size":186955}
 • Tiny_20170405songkran19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170405songkran19.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2017/04/07 15:59:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:59:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/07 15:59:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/07 15:59:40 +0700","id":60816,"asset_file_size":203807}
 • Tiny_20170405songkran18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170405songkran18.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2017/04/07 15:59:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:59:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/07 15:59:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/07 15:59:23 +0700","id":60815,"asset_file_size":221285}
 • Tiny_20170405songkran17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170405songkran17.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2017/04/07 15:59:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:59:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/07 15:59:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/07 15:59:06 +0700","id":60814,"asset_file_size":244534}
 • Tiny_20170405songkran16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170405songkran16.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2017/04/07 15:58:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:58:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/07 15:58:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/07 15:58:48 +0700","id":60813,"asset_file_size":305418}
 • Tiny_20170405songkran15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170405songkran15.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2017/04/07 15:58:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/07 15:58:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/07 15:58:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/07 15:58:31 +0700","id":60812,"asset_file_size":229656}
ขนาดย่อ: