นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

Main > srinara.m

No folder found
  • Small_asfnr7 {"asset_file_name":"asfnr7.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/06/01 13:57:57 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","updated_at":"2017/06/01 13:57:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/06/01 13:57:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":127437,"id":61158,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:57:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_asfnr6new {"asset_file_name":"asfnr6new.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/06/01 13:57:37 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","updated_at":"2017/06/01 13:57:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/06/01 13:57:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":530752,"id":61157,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:57:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_asfnrmix {"asset_file_name":"asfnrmix.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/06/01 13:52:22 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","updated_at":"2017/06/01 13:52:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/06/01 13:52:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":592175,"id":61156,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:52:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ckbetong {"asset_file_name":"CKbetong.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/06/01 13:50:49 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e40\u0e1a\u0e15\u0e07","updated_at":"2017/06/01 13:50:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/06/01 13:50:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":252969,"id":61155,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:50:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sharedance {"asset_file_name":"sharedance.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/05/25 11:32:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/25 11:32:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/25 11:32:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":179238,"id":61123,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:32:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1president_fnr29 {"asset_file_name":"1president_fnr29.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/25 11:22:15 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/25 11:22:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/25 11:22:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":442465,"id":61122,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:22:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1president_fnr30 {"asset_file_name":"1president_fnr30.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/25 11:21:58 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/25 11:21:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/25 11:21:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":208162,"id":61121,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:21:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1president_fnr31 {"asset_file_name":"1president_fnr31.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/25 11:21:40 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/25 11:21:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/25 11:21:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":217846,"id":61120,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:21:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1president_fnr28 {"asset_file_name":"1president_fnr28.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/05/25 11:08:26 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2017/05/25 11:08:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/05/25 11:08:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":221661,"id":61119,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:08:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: