นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลีลาวดี
Ico64
sumonta shrongkrisee
จัดซื้อหนังสือ
คณะแพทย์/ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > sumonta.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Ico64_white-flower-big {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"white-flower-big.jpg","created_at":"2008/06/20 15:45:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:50:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","asset_file_size":69717,"modified_at":"2011/05/31 15:50:03 +0700","media_folder_id":988,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":7283,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: