นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลีลาวดี
Ico64
sumonta shrongkrisee
จัดซื้อหนังสือ
คณะแพทย์/ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > sumonta.s

No folder found
  • Small_white-flower-big {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"white-flower-big.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":988,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2008/06/20 15:45:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:50:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:50:03 +0700","id":7283,"asset_file_size":69717}
Thumbnail Size: