นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

หลัก > sunattanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bigc59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.9.jpg","created_at":"2017/02/22 13:47:49 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 13:47:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 13:47:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":379039,"modified_at":"2017/02/22 13:47:55 +0700","media_folder_id":359,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60435,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigc59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.9.1.jpg","created_at":"2017/02/22 13:47:36 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 13:47:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 13:47:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":421290,"modified_at":"2017/02/22 13:47:43 +0700","media_folder_id":359,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60434,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigc59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.8.jpg","created_at":"2017/02/22 11:45:07 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 11:45:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 11:45:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":378749,"modified_at":"2017/02/22 11:45:14 +0700","media_folder_id":359,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60433,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigc59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.8.1.jpg","created_at":"2017/02/22 11:44:53 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 11:44:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 11:44:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":374247,"modified_at":"2017/02/22 11:44:55 +0700","media_folder_id":359,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60432,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigc59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.7.14.jpg","created_at":"2017/02/22 11:38:12 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 11:38:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 11:38:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":264837,"modified_at":"2017/02/22 11:38:19 +0700","media_folder_id":359,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60431,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigc59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.7.13.jpg","created_at":"2017/02/22 11:37:57 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 11:38:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":282527,"modified_at":"2017/02/22 11:38:01 +0700","media_folder_id":359,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60430,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigc59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.7.12.jpg","created_at":"2017/02/22 11:37:45 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 11:37:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":252341,"modified_at":"2017/02/22 11:37:53 +0700","media_folder_id":359,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60429,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigc59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.7.11.jpg","created_at":"2017/02/22 11:37:33 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 11:37:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":274026,"modified_at":"2017/02/22 11:37:40 +0700","media_folder_id":359,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60428,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigc59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BigC59.7.10.jpg","created_at":"2017/02/22 11:37:20 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 11:37:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":286350,"modified_at":"2017/02/22 11:37:28 +0700","media_folder_id":359,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60427,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: