นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แวววนา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sungvarn.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page2 {"modified_at":"2014/11/27 16:03:58 +0700","id":49489,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/27 16:03:58 +0700","media_folder_id":342,"description":"page2.jpg","created_at":"2014/11/27 16:03:57 +0700","asset_updated_at":"2014/11/27 16:03:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90537}
  • Small_page1 {"modified_at":"2014/11/27 16:03:30 +0700","id":49488,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/27 16:03:30 +0700","media_folder_id":342,"description":"page1.jpg","created_at":"2014/11/27 16:03:29 +0700","asset_updated_at":"2014/11/27 16:03:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93295}
  • Small_waewwana {"modified_at":"2011/05/31 17:23:30 +0700","id":14335,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"waewwana.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:23:30 +0700","media_folder_id":342,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07 header\u003Cbr /\u003E ","created_at":"2009/05/01 16:16:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28734}
  • Small_1-white-lily-wedding {"modified_at":"2011/05/31 17:23:09 +0700","id":14294,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1-white-lily-wedding.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:23:09 +0700","media_folder_id":342,"description":"bg","created_at":"2009/05/01 10:13:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31178}
  • Small_ssm10610 {"modified_at":"2011/05/31 15:11:57 +0700","id":3708,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SSM10610.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:57 +0700","media_folder_id":342,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e21\u0e48","created_at":"2008/01/29 10:38:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":152199}
  • Small_ssm10644 {"modified_at":"2011/05/31 15:11:56 +0700","id":3707,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SSM10644.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:56 +0700","media_folder_id":342,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19","created_at":"2008/01/29 10:34:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":203987}
  • Small_ssm10629 {"modified_at":"2011/05/31 15:11:55 +0700","id":3706,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SSM10629.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:55 +0700","media_folder_id":342,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e30\u0e2f","created_at":"2008/01/29 10:30:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":169593}
ขนาดย่อ: