นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

sunkrub
Ico64
นาย สันติ เส็นหมาน
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Network
Members · Following: 9 · Followed: 1

หลัก > sunti.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc_5838 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_5838.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":553,"visibility":2,"description":"p1","created_at":"2013/03/06 01:10:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/06 01:10:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/06 01:10:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/06 01:10:35 +0700","id":38651,"asset_file_size":43508}
  • Small_st1_29 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"st1_29.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":553,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e222\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/19 12:02:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","id":1986,"asset_file_size":108503}
  • Small_st1_28 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"st1_28.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":553,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e30\u0e17\u0e31\u0e14","created_at":"2007/12/19 12:02:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","id":1985,"asset_file_size":111244}
  • Small_st1_27 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"st1_27.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":553,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e2f3","created_at":"2007/12/19 12:01:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:53:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:53:05 +0700","id":1984,"asset_file_size":86734}
  • Small_st1_26 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"st1_26.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":553,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e2f2","created_at":"2007/12/19 12:01:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:53:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:53:05 +0700","id":1983,"asset_file_size":147263}
  • Small_st1_25 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"st1_25.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":553,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e2f1","created_at":"2007/12/19 12:00:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","id":1982,"asset_file_size":107342}
  • Small_st1_24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"st1_24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":553,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22 1","created_at":"2007/12/19 12:00:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:53:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:53:03 +0700","id":1981,"asset_file_size":104700}
  • Small_st1_23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"st1_23.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":553,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e0d\u0e32\u0e19\u0e32\u0e044","created_at":"2007/12/19 11:59:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:53:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:53:03 +0700","id":1980,"asset_file_size":80468}
  • Small_st1_22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"st1_22.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":553,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e0d\u0e32\u0e19\u0e32\u0e043","created_at":"2007/12/19 11:59:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:53:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:53:02 +0700","id":1979,"asset_file_size":99662}
ขนาดย่อ: