นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

sunkrub
Ico64
นาย สันติ เส็นหมาน
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sunti.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc_5838 {"member_only_commentable":false,"description":"p1","asset_updated_at":"2013/03/06 01:10:32 +0700","asset_file_name":"DSC_5838.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38651,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43508,"media_folder_id":553,"created_at":"2013/03/06 01:10:32 +0700","modified_at":"2013/03/06 01:10:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/06 01:10:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_st1_29 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e222\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","asset_file_name":"st1_29.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1986,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108503,"media_folder_id":553,"created_at":"2007/12/19 12:02:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_st1_28 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e30\u0e17\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","asset_file_name":"st1_28.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1985,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111244,"media_folder_id":553,"created_at":"2007/12/19 12:02:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_st1_27 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e2f3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","asset_file_name":"st1_27.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86734,"media_folder_id":553,"created_at":"2007/12/19 12:01:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_st1_26 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e2f2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","asset_file_name":"st1_26.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147263,"media_folder_id":553,"created_at":"2007/12/19 12:01:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_st1_25 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e2f1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","asset_file_name":"st1_25.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1982,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107342,"media_folder_id":553,"created_at":"2007/12/19 12:00:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_st1_24 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","asset_file_name":"st1_24.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1981,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104700,"media_folder_id":553,"created_at":"2007/12/19 12:00:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_st1_23 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e0d\u0e32\u0e19\u0e32\u0e044","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","asset_file_name":"st1_23.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1980,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80468,"media_folder_id":553,"created_at":"2007/12/19 11:59:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_st1_22 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e0d\u0e32\u0e19\u0e32\u0e043","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:17 +0700","asset_file_name":"st1_22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1979,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99662,"media_folder_id":553,"created_at":"2007/12/19 11:59:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: