นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทะเลดาว
Ico64
suphaphat watcharasawat
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > suphaphat.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_5258 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5258.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":501,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27","created_at":"2012/03/03 23:13:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/03 23:13:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/03 23:13:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/03 23:13:34 +0700","id":33966,"asset_file_size":131626}
  • Small_img_5257 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5257.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":501,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e02\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27","created_at":"2012/03/03 23:12:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/03 23:12:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/03 23:12:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/03 23:12:38 +0700","id":33965,"asset_file_size":136109}
  • Small_img_5254 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5254.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":501,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21","created_at":"2012/03/03 23:11:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/03 23:11:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/03 23:11:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/03 23:11:47 +0700","id":33964,"asset_file_size":188486}
  • Small_img_5206 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5206.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":501,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21","created_at":"2012/03/03 23:10:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/03 23:10:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/03 23:10:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/03 23:10:31 +0700","id":33963,"asset_file_size":181091}
  • Small_img_5132 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5132.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":501,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2012/02/23 23:10:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/23 23:10:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 23:10:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 23:10:11 +0700","id":33818,"asset_file_size":105615}
  • Small_img_5131 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5131.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":501,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2012/02/23 23:09:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/23 23:09:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 23:09:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 23:09:19 +0700","id":33817,"asset_file_size":102737}
  • Small_img_5129 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5129.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":501,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2012/02/23 23:08:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/23 23:08:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 23:08:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 23:08:23 +0700","id":33816,"asset_file_size":115516}
  • Small_img_5128 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5128.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":501,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2012/02/23 23:06:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/23 23:06:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/23 23:07:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/23 23:07:02 +0700","id":33815,"asset_file_size":150925}
  • Small_nuol_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nuol_05.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":501,"visibility":2,"description":"nuol","created_at":"2012/02/09 00:33:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/09 00:33:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/09 00:33:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/09 00:33:33 +0700","id":33488,"asset_file_size":112973}
ขนาดย่อ: