นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supranee.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_board_dev {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e21\u0e32\u0e43\u0e19 Devops","asset_updated_at":"2021/05/31 12:21:23 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/05/31 12:21:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2021/05/31 12:21:29 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/05/31 12:21:29 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Board_Dev.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":33246,"visibility":2,"id":63674}
  • Small_publish {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-publish","asset_updated_at":"2021/05/31 12:15:05 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/05/31 12:15:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2021/05/31 12:15:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/05/31 12:15:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Publish.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":170729,"visibility":2,"id":63673}
  • Small_insert_xcel {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19 excel","asset_updated_at":"2021/05/31 12:14:29 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/05/31 12:14:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2021/05/31 12:14:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/05/31 12:14:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Insert_xcel.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":133226,"visibility":2,"id":63672}
  • Small_q-oexcel {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-open in excel","asset_updated_at":"2021/05/31 12:13:46 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/05/31 12:13:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2021/05/31 12:13:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/05/31 12:13:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Q-Oexcel.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":71418,"visibility":2,"id":63671}
  • Small_q-edi {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07 query","asset_updated_at":"2021/05/31 12:12:56 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/05/31 12:12:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2021/05/31 12:13:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/05/31 12:13:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Q-Edi.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":82331,"visibility":2,"id":63670}
  • Small_author {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2021/05/28 23:50:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/05/28 23:50:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2021/05/28 23:50:25 +0700","member_only_readable":true,"modified_at":"2021/05/28 23:50:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Author.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":39660,"visibility":2,"id":63668}
  • Small_year {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e1b\u0e35\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2021/05/28 23:40:55 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/05/28 23:40:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2021/05/28 23:41:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/05/28 23:41:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Year.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":22698,"visibility":2,"id":63667}
  • Small_notrack-1 {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35 Track","asset_updated_at":"2021/05/28 23:31:53 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/05/28 23:31:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/05/28 23:31:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/05/28 23:31:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"NoTrack-1.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":374198,"visibility":2,"id":63666}
  • Small_t-strike {"media_folder_id":1375,"description":"\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e02\u0e35\u0e14\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","asset_updated_at":"2021/05/21 23:25:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/05/21 23:25:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2021/05/21 23:25:50 +0700","member_only_readable":true,"modified_at":"2021/05/21 23:25:50 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"t-strike.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":19505,"visibility":2,"id":63665}
ขนาดย่อ: