นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supranee.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_absent1 {"asset_file_name":"absent1.png","visibility":2,"modified_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e25\u0e32\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56072,"id":63529,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newitem182 {"asset_file_name":"NewItem182.png","visibility":2,"modified_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","updated_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60372,"id":63528,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newitem465 {"asset_file_name":"NewItem465.png","visibility":2,"modified_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58745,"id":63526,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newitem464 {"asset_file_name":"NewItem464.png","visibility":2,"modified_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","updated_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52151,"id":63525,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newitem460 {"asset_file_name":"NewItem460.png","visibility":2,"modified_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","updated_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52374,"id":63524,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newitem471 {"asset_file_name":"NewItem471.png","visibility":2,"modified_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21-\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Competency online","updated_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29055,"id":63523,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_editcomm {"asset_file_name":"EditComm.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a competency online","updated_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/06/29 10:29:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":202362,"id":63522,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/06/29 10:29:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_calendar {"asset_file_name":"calendar.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32","updated_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":37922,"id":63521,"commentable":false,"member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"AbsentSpecialday.pdf","visibility":2,"modified_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","media_folder_id":1375,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e32\u0e04\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19","updated_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":299774,"id":63520,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: