นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supranee.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1 {"commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/11/26 13:29:15 +0700","updated_at":"2020/11/26 13:29:19 +0700","created_at":"2020/11/26 13:29:15 +0700","asset_file_name":"1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":true,"id":63595,"deleted_at":null,"media_folder_id":1375,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","modified_at":"2020/11/26 13:29:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":117690,"group_member_commentable":true}
  • Small_11 {"commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:30:32 +0700","updated_at":"2020/11/25 15:30:37 +0700","created_at":"2020/11/25 15:30:32 +0700","asset_file_name":"11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":true,"id":63594,"deleted_at":null,"media_folder_id":1375,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","modified_at":"2020/11/25 15:30:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":104706,"group_member_commentable":true}
  • Small_10 {"commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:29:59 +0700","updated_at":"2020/11/25 15:30:02 +0700","created_at":"2020/11/25 15:29:59 +0700","asset_file_name":"10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":true,"id":63593,"deleted_at":null,"media_folder_id":1375,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b","modified_at":"2020/11/25 15:30:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":135381,"group_member_commentable":true}
  • Small_9 {"commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:29:19 +0700","updated_at":"2020/11/25 15:29:21 +0700","created_at":"2020/11/25 15:29:19 +0700","asset_file_name":"9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":true,"id":63592,"deleted_at":null,"media_folder_id":1375,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e1f\u0e01\u0e15\u0e4c\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","modified_at":"2020/11/25 15:29:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":127421,"group_member_commentable":true}
  • Small_8 {"commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:28:45 +0700","updated_at":"2020/11/25 15:28:50 +0700","created_at":"2020/11/25 15:28:45 +0700","asset_file_name":"8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":true,"id":63591,"deleted_at":null,"media_folder_id":1375,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","modified_at":"2020/11/25 15:28:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":182477,"group_member_commentable":true}
  • Small_7 {"commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:28:21 +0700","updated_at":"2020/11/25 15:28:24 +0700","created_at":"2020/11/25 15:28:21 +0700","asset_file_name":"7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":true,"id":63590,"deleted_at":null,"media_folder_id":1375,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","modified_at":"2020/11/25 15:28:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":134050,"group_member_commentable":true}
  • Small_6 {"commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:27:17 +0700","updated_at":"2020/11/25 15:27:18 +0700","created_at":"2020/11/25 15:27:17 +0700","asset_file_name":"6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":true,"id":63589,"deleted_at":null,"media_folder_id":1375,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e23\u0e39\u0e1b","modified_at":"2020/11/25 15:27:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":107096,"group_member_commentable":true}
  • Small_5 {"commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:26:16 +0700","updated_at":"2020/11/25 15:26:17 +0700","created_at":"2020/11/25 15:26:16 +0700","asset_file_name":"5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":true,"id":63588,"deleted_at":null,"media_folder_id":1375,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e39\u0e1b","modified_at":"2020/11/25 15:26:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":73784,"group_member_commentable":true}
  • Small_4 {"commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:25:36 +0700","updated_at":"2020/11/25 15:25:37 +0700","created_at":"2020/11/25 15:25:36 +0700","asset_file_name":"4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":true,"id":63587,"deleted_at":null,"media_folder_id":1375,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01","modified_at":"2020/11/25 15:25:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":152427,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: