นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supranee.y

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_1 {"commentable":false,"modified_at":"2020/11/26 13:29:19 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":117690,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63595,"created_at":"2020/11/26 13:29:15 +0700","asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2020/11/26 13:29:19 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/26 13:29:15 +0700","description":"\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_11 {"commentable":false,"modified_at":"2020/11/25 15:30:37 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":104706,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63594,"created_at":"2020/11/25 15:30:32 +0700","asset_file_name":"11.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:30:37 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:30:32 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_10 {"commentable":false,"modified_at":"2020/11/25 15:30:02 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":135381,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63593,"created_at":"2020/11/25 15:29:59 +0700","asset_file_name":"10.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:30:02 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:29:59 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_9 {"commentable":false,"modified_at":"2020/11/25 15:29:21 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":127421,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63592,"created_at":"2020/11/25 15:29:19 +0700","asset_file_name":"9.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:29:21 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:29:19 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e1f\u0e01\u0e15\u0e4c\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_8 {"commentable":false,"modified_at":"2020/11/25 15:28:50 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":182477,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63591,"created_at":"2020/11/25 15:28:45 +0700","asset_file_name":"8.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:28:50 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:28:45 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_7 {"commentable":false,"modified_at":"2020/11/25 15:28:24 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":134050,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63590,"created_at":"2020/11/25 15:28:21 +0700","asset_file_name":"7.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:28:24 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:28:21 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_6 {"commentable":false,"modified_at":"2020/11/25 15:27:18 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":107096,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63589,"created_at":"2020/11/25 15:27:17 +0700","asset_file_name":"6.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:27:18 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:27:17 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e23\u0e39\u0e1b","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_5 {"commentable":false,"modified_at":"2020/11/25 15:26:17 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":73784,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63588,"created_at":"2020/11/25 15:26:16 +0700","asset_file_name":"5.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:26:17 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:26:16 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e39\u0e1b","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_4 {"commentable":false,"modified_at":"2020/11/25 15:25:37 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":152427,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63587,"created_at":"2020/11/25 15:25:36 +0700","asset_file_name":"4.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:25:37 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:25:36 +0700","description":"\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_3-1 {"commentable":false,"modified_at":"2020/11/26 15:03:51 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":152481,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63586,"created_at":"2020/11/25 15:21:57 +0700","asset_file_name":"3-1.jpg","updated_at":"2020/11/26 15:03:51 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/25 15:21:57 +0700","description":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_absent1 {"commentable":false,"modified_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":56072,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63529,"created_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","asset_file_name":"absent1.png","updated_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e25\u0e32\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_newitem182 {"commentable":false,"modified_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":60372,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63528,"created_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","asset_file_name":"NewItem182.png","updated_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_newitem465 {"commentable":false,"modified_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":58745,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63526,"created_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","asset_file_name":"NewItem465.png","updated_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_newitem464 {"commentable":false,"modified_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":52151,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63525,"created_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","asset_file_name":"NewItem464.png","updated_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_newitem460 {"commentable":false,"modified_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":52374,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63524,"created_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","asset_file_name":"NewItem460.png","updated_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_newitem471 {"commentable":false,"modified_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":29055,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63523,"created_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","asset_file_name":"NewItem471.png","updated_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21-\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Competency online","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_editcomm {"commentable":false,"modified_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":202362,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63522,"created_at":"2020/06/29 10:29:01 +0700","asset_file_name":"EditComm.jpg","updated_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/06/29 10:29:00 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a competency online","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_calendar {"commentable":false,"modified_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":37922,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63521,"created_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","asset_file_name":"calendar.jpg","updated_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":299774,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":63520,"created_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","asset_file_name":"AbsentSpecialday.pdf","updated_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e32\u0e04\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_off_prof {"commentable":false,"modified_at":"2020/03/27 16:52:42 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":39203,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63456,"created_at":"2020/03/27 16:52:39 +0700","asset_file_name":"off_prof.png","updated_at":"2020/03/27 16:52:42 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/03/27 16:52:39 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_emp_prof {"commentable":false,"modified_at":"2020/03/27 16:52:06 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":19800,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63455,"created_at":"2020/03/27 16:52:05 +0700","asset_file_name":"emp_prof.png","updated_at":"2020/03/27 16:52:06 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/03/27 16:52:04 +0700","description":"\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_emp_staff {"commentable":false,"modified_at":"2020/03/27 16:19:43 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":211338,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63454,"created_at":"2020/03/27 16:19:37 +0700","asset_file_name":"emp_staff.jpg","updated_at":"2020/03/27 16:19:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/03/27 16:19:37 +0700","description":"\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19_\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_off_staff {"commentable":false,"modified_at":"2020/03/27 16:17:12 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":145816,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63453,"created_at":"2020/03/27 16:17:09 +0700","asset_file_name":"off_staff.jpg","updated_at":"2020/03/27 16:17:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/03/27 16:17:09 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e23\u0e01_\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tor6 {"commentable":false,"modified_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":78856,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63367,"created_at":"2020/01/03 14:44:50 +0700","asset_file_name":"tor6.jpg","updated_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/03 14:44:49 +0700","description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e072-\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e14\u0e04\u0e37\u0e19\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tor5 {"commentable":false,"modified_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":82998,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63366,"created_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","asset_file_name":"tor5.jpg","updated_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e071-\u0e01\u0e14\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tor4 {"commentable":false,"modified_at":"2020/01/03 13:55:32 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":42218,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63365,"created_at":"2020/01/03 11:35:31 +0700","asset_file_name":"tor4.jpg","updated_at":"2020/01/03 13:55:32 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/03 11:35:31 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tor3 {"commentable":false,"modified_at":"2020/01/03 14:20:57 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":34619,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63364,"created_at":"2020/01/03 11:34:10 +0700","asset_file_name":"tor3.jpg","updated_at":"2020/01/03 14:20:57 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/03 11:34:09 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e2b\u0e19\u0e32_\u0e2a\u0e35","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tor2 {"commentable":false,"modified_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":75297,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63363,"created_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","asset_file_name":"tor2.jpg","updated_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tor1 {"commentable":false,"modified_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":80829,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63362,"created_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","asset_file_name":"tor1.jpg","updated_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e34\u0e192000\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_absentwait {"commentable":false,"modified_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":102124,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63204,"created_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","asset_file_name":"AbsentWait.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_permitform {"commentable":false,"modified_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":49146,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63196,"created_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","asset_file_name":"PermitForm.JPG","updated_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e21\u0e31\u0e15\u0e34\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_waitform {"commentable":false,"modified_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":93915,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63195,"created_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","asset_file_name":"WaitForm.JPG","updated_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e2d\u0e25\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_absentlist {"commentable":false,"modified_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":116072,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63194,"created_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","asset_file_name":"AbsentList.JPG","updated_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":false,"modified_at":"2012/01/20 13:52:24 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":684995,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":32911,"created_at":"2012/01/20 13:52:16 +0700","asset_file_name":"CerInstall_Firefox.pdf","updated_at":"2012/01/20 13:52:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/20 13:52:16 +0700","description":"CerFirefox","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":false,"modified_at":"2012/01/20 13:50:24 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":516836,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":32910,"created_at":"2012/01/20 13:50:15 +0700","asset_file_name":"PR_PSUCerInstall.pdf","updated_at":"2012/01/20 13:50:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/20 13:50:15 +0700","description":"PSUCert","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_cal4-5ag {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:37 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":9671,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26486,"created_at":"2010/12/16 14:32:00 +0700","asset_file_name":"cal4-5Ag.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:29:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:41 +0700","description":"\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e484-5","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: