นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supranee.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tor2 {"commentable":false,"modified_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":75297,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63363,"created_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","asset_file_name":"tor2.jpg","updated_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_tor1 {"commentable":false,"modified_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":80829,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63362,"created_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","asset_file_name":"tor1.jpg","updated_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e34\u0e192000\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_absentwait {"commentable":false,"modified_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":102124,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63204,"created_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","asset_file_name":"AbsentWait.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:47:35 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:47:33 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_permitform {"commentable":false,"modified_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":49146,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63196,"created_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","asset_file_name":"PermitForm.JPG","updated_at":"2019/09/30 11:22:15 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:10 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e21\u0e31\u0e15\u0e34\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_waitform {"commentable":false,"modified_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":93915,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63195,"created_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","asset_file_name":"WaitForm.JPG","updated_at":"2019/09/30 11:09:07 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:09:04 +0700","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e1a\u0e25\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e2d\u0e25\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_absentlist {"commentable":false,"modified_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":116072,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63194,"created_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","asset_file_name":"AbsentList.JPG","updated_at":"2019/09/30 10:17:03 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2019/09/30 10:16:56 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":false,"modified_at":"2012/01/20 13:52:24 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":684995,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":32911,"created_at":"2012/01/20 13:52:16 +0700","asset_file_name":"CerInstall_Firefox.pdf","updated_at":"2012/01/20 13:52:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/20 13:52:16 +0700","description":"CerFirefox","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":false,"modified_at":"2012/01/20 13:50:24 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":516836,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":32910,"created_at":"2012/01/20 13:50:15 +0700","asset_file_name":"PR_PSUCerInstall.pdf","updated_at":"2012/01/20 13:50:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/20 13:50:15 +0700","description":"PSUCert","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_cal4-5ag {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:37 +0700","media_folder_id":1375,"deleted_at":null,"asset_file_size":9671,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26486,"created_at":"2010/12/16 14:32:00 +0700","asset_file_name":"cal4-5Ag.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:29:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:41 +0700","description":"\u0e25\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e484-5","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: