นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 11 · Followed: 1

หลัก > surisa.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_women {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e1c\u0e34\u0e27","asset_updated_at":"2011/07/11 14:12:50 +0700","asset_file_name":"women.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28726,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42748,"media_folder_id":145,"created_at":"2011/07/11 14:12:50 +0700","modified_at":"2011/07/11 14:12:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:12:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_blue_hills {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":105,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28521,"media_folder_id":145,"created_at":"2007/10/19 14:50:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sunset {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","asset_file_name":"Sunset.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":104,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71189,"media_folder_id":145,"created_at":"2007/10/19 14:47:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_water_lilies {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","asset_file_name":"Water_lilies.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":89,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83794,"media_folder_id":145,"created_at":"2007/10/19 14:32:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: