นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vital2 {"modified_at":"2013/02/06 15:06:15 +0700","id":38074,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vital2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/06 15:06:15 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e02\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07\u0e25\u0e07\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e0a \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e37\u0e0a\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e42\u0e20\u0e04 \u201c\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e32 \u0e40\u0e23\u0e32\u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e17\u0e35\u0e48\u0e06\u0e48\u0e32\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u201d","created_at":"2013/02/06 15:06:09 +0700","asset_updated_at":"2013/02/06 15:06:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":175363}
  • Small_c {"modified_at":"2012/12/11 10:16:45 +0700","id":37161,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"c.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/11 10:16:45 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c 11 \u0e27\u0e31\u0e19","created_at":"2012/12/11 10:16:33 +0700","asset_updated_at":"2012/12/11 10:16:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":146108}
  • Small_b {"modified_at":"2012/12/11 10:07:47 +0700","id":37160,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"b.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/11 10:07:47 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e21\u0e31\u0e14\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22","created_at":"2012/12/11 10:07:38 +0700","asset_updated_at":"2012/12/11 10:07:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":101263}
  • Small_a {"modified_at":"2012/12/11 10:05:01 +0700","id":37159,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"a.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/11 10:05:01 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22","created_at":"2012/12/11 10:04:54 +0700","asset_updated_at":"2012/12/11 10:04:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":154442}
  • Small_multipro {"modified_at":"2012/11/05 12:02:53 +0700","id":36596,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"multipro.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/05 12:02:53 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e21\u0e31\u0e25\u0e15\u0e34\u0e42\u0e1b\u0e23","created_at":"2012/11/05 11:47:35 +0700","asset_updated_at":"2012/11/05 11:47:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":560438}
  • Small_index_hotelsbooking_in_th {"modified_at":"2012/10/03 01:01:13 +0700","id":36133,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"index_hotelsbooking_in_th.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/03 01:01:13 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e08\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21 \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29 \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c HotelsBooking.in.th \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e16\u0e32\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e38\u0e01\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e0a\u0e33\u0e23\u0e30\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e43\u0e19\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29\u0e42\u0e14\u0e22\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e25\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e16\u0e36\u0e07 75% \u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08 \u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32","created_at":"2012/10/03 00:32:14 +0700","asset_updated_at":"2012/10/03 00:32:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":962254}
  • Small_bowling3way {"modified_at":"2012/02/17 10:33:26 +0700","id":33676,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bowling3way.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 10:33:26 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29 \u0e17\u0e33\u0e25\u0e34\u0e49\u0e19\u0e17\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e22\u0e34\u0e1a","created_at":"2012/02/17 10:33:23 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 10:33:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":472900}
  • Small_calendar2012 {"modified_at":"2012/01/05 15:38:08 +0700","id":32665,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"calendar2012.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/05 15:38:08 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30 2012","created_at":"2012/01/05 15:38:03 +0700","asset_updated_at":"2012/01/05 15:38:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":179922}
  • Small_lovebowling {"modified_at":"2011/12/09 10:28:14 +0700","id":32060,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"lovebowling.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/09 10:28:14 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e2d\u0e4b \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e15\u0e49\u0e21","created_at":"2011/12/09 10:28:10 +0700","asset_updated_at":"2011/12/09 10:28:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170746}
ขนาดย่อ: