นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

Main > suriya.k

No folder found
  • Small_hrh2 {"description":"\u003Cfont color=\"#696365\"\u003E\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/font\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":2745,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/06 21:04:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hrh2.gif","updated_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":12043,"last_commented_at":null}
  • Small_hrh {"description":"\u003Cfont color=\"#696365\"\u003E\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/font\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":2743,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/06 20:55:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hrh.gif","updated_at":"2011/05/31 15:03:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:39 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":16807,"last_commented_at":null}
  • Small_themehrh {"description":"\u0026nbsp;theme \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e33\u0e25\u0e36\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e18\u0e34\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2724,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/06 00:05:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"themehrh.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:03:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:29 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":33546,"last_commented_at":null}
  • Small_headerhrh {"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e33\u0e25\u0e36\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e18\u0e34\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2722,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/05 23:19:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"headerhrh.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:03:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:28 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":40621,"last_commented_at":null}
  • Small_bowlingpenguin {"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e19\u0e01\u0e27\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2721,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/05 22:26:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bowlingpenguin.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:03:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:27 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":51930,"last_commented_at":null}
  • Small_blackribbon {"description":"blackribbon","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":2593,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/04 00:56:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"blackribbon.gif","updated_at":"2011/05/31 15:02:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:02:00 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3975,"last_commented_at":null}
  • Small_bgthaiblack {"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e32\u0e22\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e35\u0e14\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2591,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 22:13:29 +0700","visibility":null,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bgthaiblack.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:01:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:01:59 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":20023,"last_commented_at":"2008/06/22 15:12:20 +0700"}
  • Small_indexcai {"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e49\u0e1a CAI \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2582,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 17:18:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"indexcai.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:01:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:01:40 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32281,"last_commented_at":null}
  • Small_calendar2008 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 2008\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2092,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/21 15:31:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"calendar2008.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:54:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:54:49 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":55027,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: