นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

Main > suriya.k

No folder found
  • {"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 2008 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 MS. Excel \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":2088,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/21 14:44:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":2,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2008-calendar.xls","updated_at":"2011/05/31 14:54:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:54:48 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":275968,"last_commented_at":"2008/11/17 12:13:28 +0700"}
  • Small_staffrx {"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01 share.psu.ac.th","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2054,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/21 10:00:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"staffrx.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:51 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":65345,"last_commented_at":null}
  • Small_theme-x'masbysuriya {"description":"Theme Merry Cristmas\u0026nbsp; by \u003Ca href=\"mailto:Suriya.k@psu.ac.th\"\u003ESuriya.k@psu.ac.th\u003C/a\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1289,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/06 09:37:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"theme-x'masbysuriya.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":39450,"last_commented_at":null}
  • Small_allgift {"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e01\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1288,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/06 09:24:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"allgift.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:43:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:15 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":15869,"last_commented_at":"2009/02/11 00:31:14 +0700"}
  • {"description":"merry-christmas song","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"audio/midi","member_only_readable":false,"id":1281,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/05 23:36:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"merry-christmas.mid","updated_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3394,"last_commented_at":null}
  • Small_bgxmas2 {"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#008000\"\u003ETheme X\u0026#39;MAS BG\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1280,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/05 22:42:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bgxmas2.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":29568,"last_commented_at":null}
  • Small_footerxmas {"description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (footer)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1279,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/05 22:14:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"footerxmas.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:43:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:09 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":43024,"last_commented_at":null}
  • Small_contentbgxmas {"description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (bgcontent)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1278,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/05 22:13:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"contentbgxmas.gif","updated_at":"2011/05/31 14:43:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:08 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2875,"last_commented_at":null}
  • Small_bgxmas {"description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (bg)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1277,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/05 22:12:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bgxmas.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":30291,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: