นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_headerxmas {"asset_file_name":"headerxmas.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","media_folder_id":34,"description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (bg)","updated_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2007/12/05 22:11:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94506,"id":1276,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_niyomparinyato {"asset_file_name":"niyomparinyato.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21 \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/03 11:06:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":62421,"id":1141,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_logo-blc-mini {"asset_file_name":"logo-BLC-mini.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:38:26 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:38:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/28 10:38:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50486,"id":889,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_suriyapsu {"asset_file_name":"suriyapsu.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:36:56 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:36:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/24 03:03:52 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":18533,"id":752,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/11/07 12:21:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_science-cop {"asset_file_name":"Science-CoP.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:36:25 +0700","media_folder_id":34,"description":"Science-CoP","updated_at":"2011/05/31 14:36:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/23 11:03:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61737,"id":710,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_mini-it_cop {"asset_file_name":"Mini-IT_CoP.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:36:25 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003Emini-IT CoP\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:36:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/23 11:03:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67517,"id":709,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_it-cop {"asset_file_name":"IT-CoP.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:36:24 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003EIT-CoP\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:36:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/23 11:02:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71802,"id":708,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_share2 {"asset_file_name":"share2.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/19 16:21:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52011,"id":582,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_share1 {"asset_file_name":"share1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19 \u0e1e.\u0e22. 50 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e40\u0e21\u0e15\u0e15\u0e23\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1b\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/19 16:19:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46210,"id":581,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: