นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ptom {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","created_at":"2007/11/18 00:12:42 +0700","asset_file_name":"ptom.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":538,"deleted_at":null,"media_folder_id":34,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e2d\u0e34\u0e21\u0e41\u0e1e\u0e04\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","modified_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":11769,"group_member_commentable":false}
  • Small_tb1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","created_at":"2007/11/18 00:11:15 +0700","asset_file_name":"tb1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":537,"deleted_at":null,"media_folder_id":34,"comment_counter":5,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07","modified_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","last_commented_at":"2008/10/17 22:18:15 +0700","asset_file_size":17829,"group_member_commentable":false}
  • Small_suriya-nongbowl {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","created_at":"2007/11/18 00:10:31 +0700","asset_file_name":"suriya-nongbowl.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":536,"deleted_at":null,"media_folder_id":34,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e49\u0e21\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07","modified_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":36537,"group_member_commentable":false}
  • Small_photobowling {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","created_at":"2007/11/18 00:09:38 +0700","asset_file_name":"photobowling.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":535,"deleted_at":null,"media_folder_id":34,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":37280,"group_member_commentable":false}
  • Small_themeking9pink-icon {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","created_at":"2007/11/09 10:24:49 +0700","asset_file_name":"themeking9pink-icon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":345,"deleted_at":null,"media_folder_id":34,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Theme King9 (PINK)","modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":9714,"group_member_commentable":false}
  • Small_icon-themeking9-pink {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","created_at":"2007/11/09 10:22:20 +0700","asset_file_name":"icon-themeking9-pink.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":344,"deleted_at":null,"media_folder_id":34,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003ETheme King9 (Pink)\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":133221,"group_member_commentable":false}
  • Small_headblogking9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","created_at":"2007/11/09 09:50:04 +0700","asset_file_name":"headblogking9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":343,"deleted_at":null,"media_folder_id":34,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":61122,"group_member_commentable":false}
  • Small_pink3_ptom {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","created_at":"2007/11/09 09:16:39 +0700","asset_file_name":"pink3_ptom.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":341,"deleted_at":null,"media_folder_id":34,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":317,"group_member_commentable":false}
  • Small_pink2_ptom {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","created_at":"2007/11/09 09:16:09 +0700","asset_file_name":"pink2_ptom.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":340,"deleted_at":null,"media_folder_id":34,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":211,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: