นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ptom {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ptom.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e2d\u0e34\u0e21\u0e41\u0e1e\u0e04\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","created_at":"2007/11/18 00:12:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","id":538,"asset_file_size":11769}
  • Small_tb1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tb1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2007/11/18 00:11:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":5,"updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/10/17 22:18:15 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","id":537,"asset_file_size":17829}
  • Small_suriya-nongbowl {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"suriya-nongbowl.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e49\u0e21\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2007/11/18 00:10:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","id":536,"asset_file_size":36537}
  • Small_photobowling {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"photobowling.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/18 00:09:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","id":535,"asset_file_size":37280}
  • Small_themeking9pink-icon {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"themeking9pink-icon.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"Theme King9 (PINK)","created_at":"2007/11/09 10:24:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","id":345,"asset_file_size":9714}
  • Small_icon-themeking9-pink {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"icon-themeking9-pink.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003ETheme King9 (Pink)\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 10:22:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","id":344,"asset_file_size":133221}
  • Small_headblogking9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"headblogking9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 09:50:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","id":343,"asset_file_size":61122}
  • Small_pink3_ptom {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pink3_ptom.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 09:16:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","id":341,"asset_file_size":317}
  • Small_pink2_ptom {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pink2_ptom.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 09:16:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","id":340,"asset_file_size":211}
ขนาดย่อ: