นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

Main > suriya.k

No folder found
  • Small_pink1_ptom {"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e481","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":339,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/09 09:15:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pink1_ptom.gif","updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":309,"last_commented_at":null}
  • Small_bg_pazma_2 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":285,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/08 00:18:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"BG_pazma_2.gif","updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":390,"last_commented_at":null}
  • Small_birthday_cake1 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e02\u0e19\u0e21\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e2d\u0e32\u0e41\u0e08\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e46 \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e46 \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":59,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/17 18:53:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"birthday_cake1.gif","updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":36080,"last_commented_at":null}
  • Small_lanebowlpsbowl {"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 PS Bowl \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e07\u0e44\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/14 20:48:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"lanebowlpsbowl.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":29813,"last_commented_at":null}
  • Small_logosmilebowl2007 {"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c Smilebowl.com \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 1 \u0e43\u0e19 Google.co.th\u0026nbsp;\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":31,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/14 12:44:45 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"logosmilebowl2007.gif","updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2263,"last_commented_at":null}
  • Small_share {"description":"\u003Cp\u003Ebaner \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e33\u0e44\u0e1b\u0e15\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e33 link \u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a \u003Ca href=\"/\"\u003Ehttp://share.psu.ac.th/\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":15,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/12 11:39:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"share.gif","updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":5187,"last_commented_at":null}
  • Small_hd_blog2 {"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#894c43\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11,"deleted_at":null,"created_at":"2007/10/10 19:07:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hd_blog2.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":72214,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: