นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

Main > suriya.k

No folder found
 • Tiny_deawooall {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"deawooall.jpg","created_at":"2009/05/25 10:52:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:31:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e23\u0e16\u0e2b\u0e32\u0e22 DAEWOO LANOS\u003Cbr /\u003E\u003Cbr /\u003E\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0026nbsp; \u0e01\u0e04 1648 \u0e22\u0e30\u0e25\u0e32\u003Cbr /\u003E\u0e2a\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u003Cbr /\u003E","asset_file_size":385518,"modified_at":"2011/05/31 17:31:30 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15051,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_honey {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"honey.jpg","created_at":"2009/05/22 10:26:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:30:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Honey 100%","asset_file_size":137061,"modified_at":"2011/05/31 17:30:05 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14918,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_help_cow2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"help_cow2.jpg","created_at":"2009/05/14 10:33:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:27:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e16\u0e48\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e42\u0e04-\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e37\u0e2d\u003C/p\u003E","asset_file_size":163397,"modified_at":"2011/05/31 17:27:52 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14770,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_help_cow1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"help_cow1.jpg","created_at":"2009/05/14 10:32:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:27:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e16\u0e48\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e42\u0e04-\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e37\u0e2d\u003C/p\u003E","asset_file_size":193595,"modified_at":"2011/05/31 17:27:52 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14769,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_naja {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"naja.jpg","created_at":"2009/03/03 08:44:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:06:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e19\u0e32\u0e08\u0e32","asset_file_size":286471,"modified_at":"2011/05/31 17:06:13 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13054,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_love {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"love.jpg","created_at":"2009/02/12 09:36:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"love","asset_file_size":642656,"modified_at":"2011/05/31 17:00:51 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12658,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_workshopcs6-9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workshopcs6-9.jpg","created_at":"2009/01/19 09:45:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:56:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"photoshopCS workshop6-9","asset_file_size":86457,"modified_at":"2011/05/31 16:56:09 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12254,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_workshopcs1-5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workshopcs1-5.jpg","created_at":"2009/01/19 09:45:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:56:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"photoshopCS workshop1-5","asset_file_size":89833,"modified_at":"2011/05/31 16:56:09 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12253,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_photoshopcs_resize {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PhotoshopCS_resize.jpg","created_at":"2009/01/18 12:45:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:56:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PhotoshopCS","asset_file_size":47660,"modified_at":"2011/05/31 16:56:03 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12244,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"PhotoScapeSetup_V3.0.zip","created_at":"2009/01/16 16:02:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:55:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PhotoScapeSetup_V3.0","asset_file_size":10879463,"modified_at":"2011/05/31 16:55:46 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12230,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"Bingo_by_suriya.xls","created_at":"2008/12/29 10:57:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"games Bingo By suriya.k@psu.ac.th","asset_file_size":359936,"modified_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11979,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_iconbingo {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"iconbingo.png","created_at":"2008/12/29 10:57:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"icon Bingo","asset_file_size":29835,"modified_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11978,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"2009-calendar-thai.xls","created_at":"2008/12/29 10:48:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 2009 \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e30","asset_file_size":195072,"modified_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11977,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pic26962-vert {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic26962-vert.jpg","created_at":"2008/12/23 11:33:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 1,000 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","asset_file_size":334490,"modified_at":"2011/05/31 16:50:52 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11875,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pic11478 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic11478.jpg","created_at":"2008/12/23 11:33:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 500 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","asset_file_size":176535,"modified_at":"2011/05/31 16:50:51 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11874,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pic15724 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic15724.jpg","created_at":"2008/12/23 11:32:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 100 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","asset_file_size":176613,"modified_at":"2011/05/31 16:50:51 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11873,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pic19169 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic19169.jpg","created_at":"2008/12/23 11:32:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 50 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","asset_file_size":175502,"modified_at":"2011/05/31 16:50:50 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11872,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pic18467 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic18467.jpg","created_at":"2008/12/23 11:32:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 20 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","asset_file_size":177374,"modified_at":"2011/05/31 16:50:49 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11871,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tuta {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"tuta.png","created_at":"2008/12/23 10:55:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tuta","asset_file_size":73987,"modified_at":"2011/05/31 16:50:49 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11870,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"ExcelCalendar.zip","created_at":"2008/12/02 15:32:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:45:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c Excel 2009-2010","asset_file_size":388020,"modified_at":"2011/05/31 16:45:41 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11557,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bowlingthai {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bowlingthai.jpg","created_at":"2008/11/11 09:25:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:37:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07 \u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e0a\u0e38\u0e14\u0e44\u0e17\u0e22","asset_file_size":41214,"modified_at":"2011/05/31 16:37:04 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10979,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"PSU_Buddy_League.pdf","created_at":"2008/08/27 14:26:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:05:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0026nbsp; \u003Cdiv class=\"O\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: #d60093; font-family: \u0026#39;TH Baijam\u0026#39;\"\u003E\u003Cstrong\u003EPSU Bowling Buddies League 2008:\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E\u003C/div\u003E","asset_file_size":372270,"modified_at":"2011/05/31 16:05:33 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":8870,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psubowlingbuddiesleague2008 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUBowlingBuddiesLeague2008.jpg","created_at":"2008/08/27 14:26:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:05:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0026nbsp; \u003Cdiv class=\"O\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: #d60093; font-family: \u0026#39;TH Baijam\u0026#39;\"\u003E\u003Cstrong\u003EPSU Bowling Buddies League 2008:\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E\u003C/div\u003E","asset_file_size":78612,"modified_at":"2011/05/31 16:05:29 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":8869,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"mom2551.swf","created_at":"2008/08/08 15:38:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:01:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Eflash \u0e41\u0e21\u0e48\u003C/p\u003E","asset_file_size":22767,"modified_at":"2011/05/31 16:01:05 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":8398,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_itcop2551 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"itCoP2551.jpg","created_at":"2008/08/08 10:07:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:00:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 IT-CoP 2551\u003C/p\u003E","asset_file_size":691064,"modified_at":"2011/05/31 16:00:51 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":8361,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: