นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 6

Main > suriya.k

No folder found
  • Small_all {"modified_at":"2011/12/09 10:16:45 +0700","id":32059,"asset_file_size":136018,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/12/09 10:16:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e23\u0e33\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e2d 2 \u0e18.\u0e04. 54 \u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e23.\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/12/09 10:16:45 +0700","asset_updated_at":"2011/12/09 10:16:40 +0700","asset_file_name":"all.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2010_calendar-byptom {"modified_at":"2011/05/31 19:31:38 +0700","id":26749,"asset_file_size":105675,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/05 21:34:11 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 2554","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 19:31:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:01 +0700","asset_file_name":"2010_calendar-byptom.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 19:31:37 +0700","id":26748,"asset_file_size":8652800,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/01/05 21:27:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e1b\u0e35 2554 / 2011\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e31\u0e15\u0e16\u0e38\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e48\u0e32\u0e22\u0e19\u0e33\u0e42\u0e0a\u0e04\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e41\u0e25\u0e30 \u0e27\u0e32\u0e17\u0e30\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 19:31:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:01 +0700","asset_file_name":"2011_calendar-rabbit-byptom.xls","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_a9850695-7 {"modified_at":"2011/05/31 19:23:51 +0700","id":25429,"asset_file_size":69785,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/10/27 16:33:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e40\u0e23\u0e32\u0e23\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e33\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01...\u0e01\u0e47\u0e17\u0e33\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e16\u0e2d\u0e30\u0026nbsp;","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 19:23:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:26 +0700","asset_file_name":"A9850695-7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bowlingkoryor {"modified_at":"2011/05/31 19:18:14 +0700","id":24401,"asset_file_size":154280,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/27 12:03:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e19\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e32\u0e27\u0e42\u0e2e\u0e21\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e22\u0e4c \u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e22\u0e2d \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 19:18:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:50 +0700","asset_file_name":"bowlingkoryor.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_24 {"modified_at":"2011/05/31 19:18:09 +0700","id":24382,"asset_file_size":601142,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/26 16:34:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003E\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 \u0026quot;\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u0026quot; \u0e02\u0e31\u0e49\u0e19 advance\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;23-24 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2553\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e13\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e14\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0026nbsp;\u0e21\u0e2d.\u003C/p\u003E\u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 19:18:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:48 +0700","asset_file_name":"24.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_23 {"modified_at":"2011/05/31 19:18:09 +0700","id":24381,"asset_file_size":537931,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/26 16:34:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 \u0026quot;\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u0026quot; \u0e02\u0e31\u0e49\u0e19 advance\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;23-24 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2553\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e13\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e14\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0026nbsp;\u0e21\u0e2d.\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 19:18:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:48 +0700","asset_file_name":"23.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pharmeng {"modified_at":"2011/05/31 18:50:44 +0700","id":21198,"asset_file_size":202712,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/23 15:52:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2d. (English Version)","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 18:50:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:29 +0700","asset_file_name":"pharmeng.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pro {"modified_at":"2011/05/31 18:48:32 +0700","id":21049,"asset_file_size":167644,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/18 13:53:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 lms@psu","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 18:48:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:13 +0700","asset_file_name":"pro.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: