นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"2010_calendar-tst.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e08\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 2010 ","created_at":"2010/01/05 10:59:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:34:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:34:46 +0700","id":19876,"asset_file_size":241889}
  • Small_2010_calendar-tst {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"2010_calendar-tst.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e34banner 2010_calendar-tst.gif","created_at":"2010/01/05 10:59:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:34:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:34:40 +0700","id":19875,"asset_file_size":172993}
  • Small_bossbingo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bossbingo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e3a\u0e1a\u0e34\u0e07\u0e42\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 ","created_at":"2009/12/23 09:38:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:31:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:31:31 +0700","id":19610,"asset_file_size":158818}
  • Small_giffromking {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"giffromking.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","created_at":"2009/12/01 12:48:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:25:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:25:24 +0700","id":19045,"asset_file_size":131095}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"Bingo1-75-byptom.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EHappy Bingo 1-75 by ptom\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","created_at":"2009/11/25 15:08:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":4,"updated_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/02/28 09:02:39 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","id":18950,"asset_file_size":89600}
  • Small_contactsheet-31december_copy {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ContactSheet-31December_copy.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EContactSheet-31December.jpg\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e wallper \u0e2a\u0e27\u0e22 \u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e2a\u003C/p\u003E","created_at":"2009/11/18 12:08:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:21:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:21:57 +0700","id":18768,"asset_file_size":777252}
  • {"asset_content_type":"application/x-rar","asset_file_name":"31_December.rar","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e46 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e2a","created_at":"2009/11/18 12:05:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:21:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:21:55 +0700","id":18767,"asset_file_size":72463262}
  • Small_deawooall {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"deawooall.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e23\u0e16\u0e2b\u0e32\u0e22 DAEWOO LANOS\u003Cbr /\u003E\u003Cbr /\u003E\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0026nbsp; \u0e01\u0e04 1648 \u0e22\u0e30\u0e25\u0e32\u003Cbr /\u003E\u0e2a\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u003Cbr /\u003E","created_at":"2009/05/25 10:52:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:31:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:31:30 +0700","id":15051,"asset_file_size":385518}
  • Small_honey {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"honey.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"Honey 100%","created_at":"2009/05/22 10:26:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:30:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:30:05 +0700","id":14918,"asset_file_size":137061}
ขนาดย่อ: