นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_supaleehun {"created_at":"2008/01/24 18:02:21 +0700","asset_file_size":1478843,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:10:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":3503,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e25\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e27\u0e19\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:37 +0700","asset_file_name":"supaleehun.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:10:35 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_bowling_lane {"created_at":"2008/01/24 15:40:56 +0700","asset_file_size":16596,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:10:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":3477,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"bowling lane","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","asset_file_name":"bowling_lane.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:10:27 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_herbalwebsite2008 {"created_at":"2008/01/15 11:55:10 +0700","asset_file_size":115403,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":3088,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e28\u0e38\u0e19\u0e22\u0e37\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 2008","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:13 +0700","asset_file_name":"herbalwebsite2008.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_page {"created_at":"2008/01/11 16:23:55 +0700","asset_file_size":97713,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:06:18 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":3011,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14 km \u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e21.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:09 +0700","asset_file_name":"page.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:06:18 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_indexcairx {"created_at":"2008/01/10 15:16:38 +0700","asset_file_size":103145,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:05:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2960,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c CAI \u0026amp; e-Learning \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:06 +0700","asset_file_name":"indexcairx.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:05:53 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_moremarket {"created_at":"2008/01/10 14:59:06 +0700","asset_file_size":262649,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:05:52 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2959,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e02\u0e32\u0e22 \u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32 MoreMarket.net ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:06 +0700","asset_file_name":"moremarket.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:05:52 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_index-pharmacy2008 {"created_at":"2008/01/10 14:12:44 +0700","asset_file_size":92421,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:05:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2955,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e37\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c 2008\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:06 +0700","asset_file_name":"index-pharmacy2008.jpg.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:05:46 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_bowling {"created_at":"2008/01/08 17:37:01 +0700","asset_file_size":85747,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:04:58 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2859,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 PhotoScape\u0026nbsp;\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:02 +0700","asset_file_name":"bowling.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:04:58 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/01/06 23:44:19 +0700","asset_file_size":1080325,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2746,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e38\u0e49\u0e07\u0e07\u0e32\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","asset_file_name":"sang1rungngam.wma","updated_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_hrh2 {"created_at":"2008/01/06 21:04:37 +0700","asset_file_size":12043,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2745,"asset_content_type":"image/gif","description":"\u003Cfont color=\"#696365\"\u003E\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/font\u003E ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","asset_file_name":"hrh2.gif","updated_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_hrh {"created_at":"2008/01/06 20:55:10 +0700","asset_file_size":16807,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:03:39 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2743,"asset_content_type":"image/gif","description":"\u003Cfont color=\"#696365\"\u003E\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/font\u003E ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","asset_file_name":"hrh.gif","updated_at":"2011/05/31 15:03:39 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_themehrh {"created_at":"2008/01/06 00:05:05 +0700","asset_file_size":33546,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:03:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2724,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0026nbsp;theme \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e33\u0e25\u0e36\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e18\u0e34\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","asset_file_name":"themehrh.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:03:29 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_headerhrh {"created_at":"2008/01/05 23:19:25 +0700","asset_file_size":40621,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:03:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2722,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e33\u0e25\u0e36\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e18\u0e34\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","asset_file_name":"headerhrh.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:03:28 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_bowlingpenguin {"created_at":"2008/01/05 22:26:39 +0700","asset_file_size":51930,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:03:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2721,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e19\u0e01\u0e27\u0e34\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","asset_file_name":"bowlingpenguin.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:03:27 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_blackribbon {"created_at":"2008/01/04 00:56:49 +0700","asset_file_size":3975,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:02:00 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2593,"asset_content_type":"image/gif","description":"blackribbon","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","asset_file_name":"blackribbon.gif","updated_at":"2011/05/31 15:02:00 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_bgthaiblack {"created_at":"2008/01/03 22:13:29 +0700","asset_file_size":20023,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:01:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/06/22 15:12:20 +0700","id":2591,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e32\u0e22\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e35\u0e14\u0e33","comment_counter":1,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","asset_file_name":"bgthaiblack.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:01:59 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_indexcai {"created_at":"2008/01/03 17:18:52 +0700","asset_file_size":32281,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:01:40 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2582,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e49\u0e1a CAI \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_file_name":"indexcai.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:01:40 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_calendar2008 {"created_at":"2007/12/21 15:31:50 +0700","asset_file_size":55027,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:54:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2092,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 2008\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","asset_file_name":"calendar2008.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:54:49 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2007/12/21 14:44:20 +0700","asset_file_size":275968,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:54:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/11/17 12:13:28 +0700","id":2088,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 2008 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 MS. Excel \u003C/p\u003E","comment_counter":2,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","asset_file_name":"2008-calendar.xls","updated_at":"2011/05/31 14:54:48 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_staffrx {"created_at":"2007/12/21 10:00:15 +0700","asset_file_size":65345,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2054,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01 share.psu.ac.th","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:20 +0700","asset_file_name":"staffrx.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:51 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_theme-x'masbysuriya {"created_at":"2007/12/06 09:37:20 +0700","asset_file_size":39450,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1289,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Theme Merry Cristmas\u0026nbsp; by \u003Ca href=\"mailto:Suriya.k@psu.ac.th\"\u003ESuriya.k@psu.ac.th\u003C/a\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"theme-x'masbysuriya.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_allgift {"created_at":"2007/12/06 09:24:44 +0700","asset_file_size":15869,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:43:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/02/11 00:31:14 +0700","id":1288,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e01\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"allgift.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:43:15 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2007/12/05 23:36:03 +0700","asset_file_size":3394,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1281,"asset_content_type":"audio/midi","description":"merry-christmas song","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"merry-christmas.mid","updated_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_bgxmas2 {"created_at":"2007/12/05 22:42:02 +0700","asset_file_size":29568,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1280,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#008000\"\u003ETheme X\u0026#39;MAS BG\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"bgxmas2.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_footerxmas {"created_at":"2007/12/05 22:14:10 +0700","asset_file_size":43024,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:43:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1279,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (footer)","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"footerxmas.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:43:09 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_contentbgxmas {"created_at":"2007/12/05 22:13:24 +0700","asset_file_size":2875,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:43:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1278,"asset_content_type":"image/gif","description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (bgcontent)","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"contentbgxmas.gif","updated_at":"2011/05/31 14:43:08 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_bgxmas {"created_at":"2007/12/05 22:12:42 +0700","asset_file_size":30291,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1277,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (bg)","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"bgxmas.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_headerxmas {"created_at":"2007/12/05 22:11:54 +0700","asset_file_size":94506,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1276,"asset_content_type":"image/gif","description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (bg)","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"headerxmas.gif","updated_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_niyomparinyato {"created_at":"2007/12/03 11:06:19 +0700","asset_file_size":62421,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1141,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21 \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_file_name":"niyomparinyato.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_logo-blc-mini {"created_at":"2007/11/28 10:38:17 +0700","asset_file_size":50486,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:38:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":889,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","asset_file_name":"logo-BLC-mini.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:38:26 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_suriyapsu {"created_at":"2007/11/24 03:03:52 +0700","asset_file_size":18533,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:36:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/11/07 12:21:01 +0700","id":752,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","comment_counter":1,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","asset_file_name":"suriyapsu.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:36:56 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_science-cop {"created_at":"2007/11/23 11:03:33 +0700","asset_file_size":61737,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:36:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":710,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Science-CoP","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"Science-CoP.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:36:25 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_mini-it_cop {"created_at":"2007/11/23 11:03:03 +0700","asset_file_size":67517,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:36:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":709,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003Emini-IT CoP\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"Mini-IT_CoP.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:36:25 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_it-cop {"created_at":"2007/11/23 11:02:14 +0700","asset_file_size":71802,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:36:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":708,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003EIT-CoP\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","asset_file_name":"IT-CoP.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:36:24 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_share2 {"created_at":"2007/11/19 16:21:04 +0700","asset_file_size":52011,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":582,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"share2.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
 • Ico64_share1 {"created_at":"2007/11/19 16:19:08 +0700","asset_file_size":46210,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":581,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19 \u0e1e.\u0e22. 50 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e40\u0e21\u0e15\u0e15\u0e23\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1b\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"share1.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","media_folder_id":34,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: