นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_bowling15m {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:58:39 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":160209,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":8112,"created_at":"2008/07/30 21:04:31 +0700","asset_file_name":"bowling15M.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:58:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:37 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 15 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_kanumtom {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:58:34 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":6544,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":8106,"created_at":"2008/07/30 15:44:32 +0700","asset_file_name":"kanumtom.gif","updated_at":"2011/05/31 15:58:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:37 +0700","description":"logo \u0e19\u0e32\u0e22\u0e02\u0e19\u0e21\u0e15\u0e49\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_durain {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:56:05 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":93882,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7796,"created_at":"2008/07/20 20:59:28 +0700","asset_file_name":"durain.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:56:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_mangosteen {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:56:03 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":149967,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":7793,"created_at":"2008/07/20 14:40:55 +0700","asset_file_name":"Mangosteen.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:56:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e31\u0e07\u0e04\u0e38\u0e14\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:56:00 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":17469,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","id":7788,"created_at":"2008/07/18 22:20:46 +0700","asset_file_name":"shoesize.swf","updated_at":"2011/05/31 15:56:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psubowlinmalaysia05042008 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:35:08 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":223506,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5726,"created_at":"2008/04/11 10:38:24 +0700","asset_file_name":"psubowlinmalaysia05042008.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:35:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:53 +0700","description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e21.\u0e2d. \u0e15\u0e30\u0e25\u0e38\u0e22\u0e25\u0e32\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bowling_bantasri {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:20 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":1101950,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5554,"created_at":"2008/04/02 15:52:03 +0700","asset_file_name":"bowling_bantasri.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:33:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 10000 \u0e1a\u0e32\u0e17 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e17\u0e23\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_page2-itcop {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:00 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":97788,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5527,"created_at":"2008/03/31 16:00:34 +0700","asset_file_name":"page2-itcop.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:33:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:39 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08 IT-CoP\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_page1-itcop {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:00 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":111394,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5526,"created_at":"2008/03/31 16:00:18 +0700","asset_file_name":"page1-itcop.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:33:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:39 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08 IT-CoP\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_rss {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:23 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":147429,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5342,"created_at":"2008/03/18 14:04:06 +0700","asset_file_name":"rss.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:30:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:25 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33 rss \u0e23\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e08\u0e32\u0e01 planet ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_nho2web2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:20 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":133039,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5338,"created_at":"2008/03/18 10:33:43 +0700","asset_file_name":"nho2web2.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:30:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:25 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_indexkm {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:08 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":116296,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5317,"created_at":"2008/03/17 14:16:47 +0700","asset_file_name":"indexkm.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:30:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:23 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_logokm1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:07 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":25148,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5315,"created_at":"2008/03/17 13:57:04 +0700","asset_file_name":"logokm1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:30:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:23 +0700","description":"\u003Cp\u003ELOGO KM PHARMACY\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_member2share {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:29:41 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":107668,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5262,"created_at":"2008/03/13 13:58:15 +0700","asset_file_name":"member2share.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:29:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:20 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 12 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2551 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sharepsu2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:29:23 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":67424,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5193,"created_at":"2008/03/12 14:28:35 +0700","asset_file_name":"sharePSU2.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:29:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:16 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bowlingfamily1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:31 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":73378,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4275,"created_at":"2008/02/12 11:27:02 +0700","asset_file_name":"bowlingfamily1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:18:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bowlingbacis12551_all {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:30 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":79507,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4272,"created_at":"2008/02/12 09:55:14 +0700","asset_file_name":"bowlingbacis12551_all.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:18:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e1b\u0e352551","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bowlingbacis12551-2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:28 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":411923,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4269,"created_at":"2008/02/12 09:52:03 +0700","asset_file_name":"bowlingbacis12551-2.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:18:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e191-2551","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bowlingbacis12551-1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:27 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":491519,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4267,"created_at":"2008/02/12 09:51:38 +0700","asset_file_name":"bowlingbacis12551-1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:18:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e191-2551","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:14:24 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":192438,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/pdf","id":3925,"created_at":"2008/02/04 14:26:46 +0700","asset_file_name":"RegisterFormPSUBowlingClub2551.pdf","updated_at":"2011/05/31 15:14:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:59 +0700","description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e21.\u0e2d. 2551","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_timming {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:11:50 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":23162,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3693,"created_at":"2008/01/28 23:18:38 +0700","asset_file_name":"timming.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:11:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","description":"timming Bowling smilebowl","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bowling-smilebowl {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:11:50 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":14478,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":3689,"created_at":"2008/01/28 22:56:22 +0700","asset_file_name":"bowling-smilebowl.gif","updated_at":"2011/05/31 15:11:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","description":"bowling-smilebowl","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_supaleehun {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:10:35 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":1478843,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3503,"created_at":"2008/01/24 18:02:21 +0700","asset_file_name":"supaleehun.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:37 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e25\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e27\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_bowling_lane {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:10:27 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":16596,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3477,"created_at":"2008/01/24 15:40:56 +0700","asset_file_name":"bowling_lane.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:10:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","description":"bowling lane","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_herbalwebsite2008 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":115403,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3088,"created_at":"2008/01/15 11:55:10 +0700","asset_file_name":"herbalwebsite2008.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:13 +0700","description":"\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e28\u0e38\u0e19\u0e22\u0e37\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 2008","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: