นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_bowling15m {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bowling15M.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 15 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/30 21:04:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:58:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:58:39 +0700","id":8112,"asset_file_size":160209}
 • Tiny_kanumtom {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"kanumtom.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"logo \u0e19\u0e32\u0e22\u0e02\u0e19\u0e21\u0e15\u0e49\u0e21","created_at":"2008/07/30 15:44:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:58:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:58:34 +0700","id":8106,"asset_file_size":6544}
 • Tiny_durain {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"durain.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2008/07/20 20:59:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:05 +0700","id":7796,"asset_file_size":93882}
 • Tiny_mangosteen {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mangosteen.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e31\u0e07\u0e04\u0e38\u0e14\u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/20 14:40:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:03 +0700","id":7793,"asset_file_size":149967}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"shoesize.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/18 22:20:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:56:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:56:00 +0700","id":7788,"asset_file_size":17469}
 • Tiny_psubowlinmalaysia05042008 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psubowlinmalaysia05042008.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e21.\u0e2d. \u0e15\u0e30\u0e25\u0e38\u0e22\u0e25\u0e32\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22","created_at":"2008/04/11 10:38:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:08 +0700","id":5726,"asset_file_size":223506}
 • Tiny_bowling_bantasri {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bowling_bantasri.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 10000 \u0e1a\u0e32\u0e17 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e17\u0e23\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/02 15:52:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:33:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:20 +0700","id":5554,"asset_file_size":1101950}
 • Tiny_page2-itcop {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page2-itcop.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08 IT-CoP\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/31 16:00:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:33:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:00 +0700","id":5527,"asset_file_size":97788}
 • Tiny_page1-itcop {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page1-itcop.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08 IT-CoP\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/31 16:00:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:33:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:00 +0700","id":5526,"asset_file_size":111394}
 • Tiny_rss {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rss.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33 rss \u0e23\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e08\u0e32\u0e01 planet ","created_at":"2008/03/18 14:04:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:23 +0700","id":5342,"asset_file_size":147429}
 • Tiny_nho2web2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nho2web2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e2d","created_at":"2008/03/18 10:33:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:20 +0700","id":5338,"asset_file_size":133039}
 • Tiny_indexkm {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"indexkm.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/17 14:16:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:08 +0700","id":5317,"asset_file_size":116296}
 • Tiny_logokm1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"logokm1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003ELOGO KM PHARMACY\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/17 13:57:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:07 +0700","id":5315,"asset_file_size":25148}
 • Tiny_member2share {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"member2share.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 12 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2551 ","created_at":"2008/03/13 13:58:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:41 +0700","id":5262,"asset_file_size":107668}
 • Tiny_sharepsu2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sharePSU2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/12 14:28:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:23 +0700","id":5193,"asset_file_size":67424}
 • Tiny_bowlingfamily1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bowlingfamily1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/12 11:27:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:18:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:18:31 +0700","id":4275,"asset_file_size":73378}
 • Tiny_bowlingbacis12551_all {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bowlingbacis12551_all.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e1b\u0e352551","created_at":"2008/02/12 09:55:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:18:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:18:30 +0700","id":4272,"asset_file_size":79507}
 • Tiny_bowlingbacis12551-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bowlingbacis12551-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e191-2551","created_at":"2008/02/12 09:52:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:18:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:18:28 +0700","id":4269,"asset_file_size":411923}
 • Tiny_bowlingbacis12551-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bowlingbacis12551-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e191-2551","created_at":"2008/02/12 09:51:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:18:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:18:27 +0700","id":4267,"asset_file_size":491519}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"RegisterFormPSUBowlingClub2551.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e21.\u0e2d. 2551","created_at":"2008/02/04 14:26:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:24 +0700","id":3925,"asset_file_size":192438}
 • Tiny_timming {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"timming.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"timming Bowling smilebowl","created_at":"2008/01/28 23:18:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:50 +0700","id":3693,"asset_file_size":23162}
 • Tiny_bowling-smilebowl {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bowling-smilebowl.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"bowling-smilebowl","created_at":"2008/01/28 22:56:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:50 +0700","id":3689,"asset_file_size":14478}
 • Tiny_supaleehun {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"supaleehun.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e25\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e27\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/24 18:02:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:10:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:35 +0700","id":3503,"asset_file_size":1478843}
 • Tiny_bowling_lane {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bowling_lane.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"bowling lane","created_at":"2008/01/24 15:40:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:10:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:27 +0700","id":3477,"asset_file_size":16596}
 • Tiny_herbalwebsite2008 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"herbalwebsite2008.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e28\u0e38\u0e19\u0e22\u0e37\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 2008","created_at":"2008/01/15 11:55:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","id":3088,"asset_file_size":115403}
ขนาดย่อ: