นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_page {"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14 km \u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e21.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3011,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/11 16:23:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:06:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:18 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":97713,"last_commented_at":null}
 • Tiny_indexcairx {"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c CAI \u0026amp; e-Learning \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2960,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/10 15:16:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"indexcairx.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:05:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:53 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":103145,"last_commented_at":null}
 • Tiny_moremarket {"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e02\u0e32\u0e22 \u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32 MoreMarket.net ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2959,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/10 14:59:06 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"moremarket.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:05:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:52 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":262649,"last_commented_at":null}
 • Tiny_index-pharmacy2008 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e37\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c 2008\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2955,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/10 14:12:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"index-pharmacy2008.jpg.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:05:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:46 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":92421,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bowling {"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 PhotoScape\u0026nbsp;\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2859,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/08 17:37:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bowling.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:04:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:04:58 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":85747,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e38\u0e49\u0e07\u0e07\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_readable":false,"id":2746,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/06 23:44:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sang1rungngam.wma","updated_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1080325,"last_commented_at":null}
 • Tiny_hrh2 {"description":"\u003Cfont color=\"#696365\"\u003E\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/font\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":2745,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/06 21:04:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hrh2.gif","updated_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":12043,"last_commented_at":null}
 • Tiny_hrh {"description":"\u003Cfont color=\"#696365\"\u003E\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/font\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":2743,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/06 20:55:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hrh.gif","updated_at":"2011/05/31 15:03:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:39 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":16807,"last_commented_at":null}
 • Tiny_themehrh {"description":"\u0026nbsp;theme \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e33\u0e25\u0e36\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e18\u0e34\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2724,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/06 00:05:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"themehrh.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:03:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:29 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":33546,"last_commented_at":null}
 • Tiny_headerhrh {"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e33\u0e25\u0e36\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e18\u0e34\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e19\u0e23\u0e32\u0e18\u0e34\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2722,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/05 23:19:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"headerhrh.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:03:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:28 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":40621,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bowlingpenguin {"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e19\u0e01\u0e27\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2721,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/05 22:26:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bowlingpenguin.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:03:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:27 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":51930,"last_commented_at":null}
 • Tiny_blackribbon {"description":"blackribbon","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":2593,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/04 00:56:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"blackribbon.gif","updated_at":"2011/05/31 15:02:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:02:00 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3975,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bgthaiblack {"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e32\u0e22\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e35\u0e14\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2591,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 22:13:29 +0700","visibility":null,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bgthaiblack.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:01:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:01:59 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":20023,"last_commented_at":"2008/06/22 15:12:20 +0700"}
 • Tiny_indexcai {"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e49\u0e1a CAI \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2582,"deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 17:18:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"indexcai.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:01:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:01:40 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32281,"last_commented_at":null}
 • Tiny_calendar2008 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 2008\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2092,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/21 15:31:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"calendar2008.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:54:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:54:49 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":55027,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 2008 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 MS. Excel \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":2088,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/21 14:44:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":2,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2008-calendar.xls","updated_at":"2011/05/31 14:54:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:54:48 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":275968,"last_commented_at":"2008/11/17 12:13:28 +0700"}
 • Tiny_staffrx {"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01 share.psu.ac.th","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2054,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/21 10:00:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"staffrx.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:51 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":65345,"last_commented_at":null}
 • Tiny_theme-x'masbysuriya {"description":"Theme Merry Cristmas\u0026nbsp; by \u003Ca href=\"mailto:Suriya.k@psu.ac.th\"\u003ESuriya.k@psu.ac.th\u003C/a\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1289,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/06 09:37:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"theme-x'masbysuriya.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":39450,"last_commented_at":null}
 • Tiny_allgift {"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e01\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1288,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/06 09:24:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"allgift.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:43:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:15 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":15869,"last_commented_at":"2009/02/11 00:31:14 +0700"}
 • {"description":"merry-christmas song","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"audio/midi","member_only_readable":false,"id":1281,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/05 23:36:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"merry-christmas.mid","updated_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3394,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bgxmas2 {"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#008000\"\u003ETheme X\u0026#39;MAS BG\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1280,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/05 22:42:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bgxmas2.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":29568,"last_commented_at":null}
 • Tiny_footerxmas {"description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (footer)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1279,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/05 22:14:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"footerxmas.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:43:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:09 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":43024,"last_commented_at":null}
 • Tiny_contentbgxmas {"description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (bgcontent)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1278,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/05 22:13:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"contentbgxmas.gif","updated_at":"2011/05/31 14:43:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:08 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2875,"last_commented_at":null}
 • Tiny_bgxmas {"description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (bg)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1277,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/05 22:12:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bgxmas.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":30291,"last_commented_at":null}
 • Tiny_headerxmas {"description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (bg)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1276,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/05 22:11:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"headerxmas.gif","updated_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","media_folder_id":34,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":94506,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: