นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

Main > suriya.k

No folder found
  • Small_help_cow2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:27:52 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":163397,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14770,"created_at":"2009/05/14 10:33:02 +0700","asset_file_name":"help_cow2.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:27:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:52 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e16\u0e48\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e42\u0e04-\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e37\u0e2d\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_help_cow1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:27:52 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":193595,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":14769,"created_at":"2009/05/14 10:32:52 +0700","asset_file_name":"help_cow1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:27:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:52 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e16\u0e48\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e42\u0e04-\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e37\u0e2d\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_naja {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:06:13 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":286471,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":13054,"created_at":"2009/03/03 08:44:54 +0700","asset_file_name":"naja.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:06:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:11 +0700","description":"\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e19\u0e32\u0e08\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_love {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:00:51 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":642656,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":12658,"created_at":"2009/02/12 09:36:41 +0700","asset_file_name":"love.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:00:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:43 +0700","description":"love","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_workshopcs6-9 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:56:09 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":86457,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":12254,"created_at":"2009/01/19 09:45:40 +0700","asset_file_name":"workshopcs6-9.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:56:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","description":"photoshopCS workshop6-9","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_workshopcs1-5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:56:09 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":89833,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":12253,"created_at":"2009/01/19 09:45:12 +0700","asset_file_name":"workshopcs1-5.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:56:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","description":"photoshopCS workshop1-5","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_photoshopcs_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:56:03 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":47660,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":12244,"created_at":"2009/01/18 12:45:49 +0700","asset_file_name":"PhotoshopCS_resize.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:56:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","description":"PhotoshopCS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:55:46 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":10879463,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/zip","id":12230,"created_at":"2009/01/16 16:02:21 +0700","asset_file_name":"PhotoScapeSetup_V3.0.zip","updated_at":"2011/05/31 16:55:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:15 +0700","description":"PhotoScapeSetup_V3.0","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":359936,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":11979,"created_at":"2008/12/29 10:57:56 +0700","asset_file_name":"Bingo_by_suriya.xls","updated_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:55 +0700","description":"games Bingo By suriya.k@psu.ac.th","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: