นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_help_cow2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"help_cow2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e16\u0e48\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e42\u0e04-\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e37\u0e2d\u003C/p\u003E","created_at":"2009/05/14 10:33:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:27:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:27:52 +0700","id":14770,"asset_file_size":163397}
  • Small_help_cow1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"help_cow1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e16\u0e48\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e42\u0e04-\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e37\u0e2d\u003C/p\u003E","created_at":"2009/05/14 10:32:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:27:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:27:52 +0700","id":14769,"asset_file_size":193595}
  • Small_naja {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"naja.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e19\u0e32\u0e08\u0e32","created_at":"2009/03/03 08:44:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:06:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:06:13 +0700","id":13054,"asset_file_size":286471}
  • Small_love {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"love.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"love","created_at":"2009/02/12 09:36:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:00:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:51 +0700","id":12658,"asset_file_size":642656}
  • Small_workshopcs6-9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workshopcs6-9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"photoshopCS workshop6-9","created_at":"2009/01/19 09:45:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:56:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:56:09 +0700","id":12254,"asset_file_size":86457}
  • Small_workshopcs1-5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workshopcs1-5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"photoshopCS workshop1-5","created_at":"2009/01/19 09:45:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:56:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:56:09 +0700","id":12253,"asset_file_size":89833}
  • Small_photoshopcs_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PhotoshopCS_resize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"PhotoshopCS","created_at":"2009/01/18 12:45:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:56:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:56:03 +0700","id":12244,"asset_file_size":47660}
  • {"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"PhotoScapeSetup_V3.0.zip","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"PhotoScapeSetup_V3.0","created_at":"2009/01/16 16:02:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:55:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:55:46 +0700","id":12230,"asset_file_size":10879463}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"Bingo_by_suriya.xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":34,"visibility":null,"description":"games Bingo By suriya.k@psu.ac.th","created_at":"2008/12/29 10:57:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","id":11979,"asset_file_size":359936}
ขนาดย่อ: