นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_iconbingo {"modified_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","id":11978,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"iconbingo.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","media_folder_id":34,"description":"icon Bingo","created_at":"2008/12/29 10:57:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29835}
  • {"modified_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","id":11977,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2009-calendar-thai.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 2009 \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e30","created_at":"2008/12/29 10:48:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":195072}
  • Small_pic26962-vert {"modified_at":"2011/05/31 16:50:52 +0700","id":11875,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pic26962-vert.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:52 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 1,000 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","created_at":"2008/12/23 11:33:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":334490}
  • Small_pic11478 {"modified_at":"2011/05/31 16:50:51 +0700","id":11874,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pic11478.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:51 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 500 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","created_at":"2008/12/23 11:33:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":176535}
  • Small_pic15724 {"modified_at":"2011/05/31 16:50:51 +0700","id":11873,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pic15724.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:51 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 100 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","created_at":"2008/12/23 11:32:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":176613}
  • Small_pic19169 {"modified_at":"2011/05/31 16:50:50 +0700","id":11872,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pic19169.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:50 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 50 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","created_at":"2008/12/23 11:32:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":175502}
  • Small_pic18467 {"modified_at":"2011/05/31 16:50:49 +0700","id":11871,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pic18467.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:49 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 20 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","created_at":"2008/12/23 11:32:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":177374}
  • Small_tuta {"modified_at":"2011/05/31 16:50:49 +0700","id":11870,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tuta.png","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:50:49 +0700","media_folder_id":34,"description":"tuta","created_at":"2008/12/23 10:55:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73987}
  • {"modified_at":"2011/05/31 16:45:41 +0700","id":11557,"commentable":true,"asset_content_type":"application/zip","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ExcelCalendar.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:45:41 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c Excel 2009-2010","created_at":"2008/12/02 15:32:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":388020}
ขนาดย่อ: