นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_niyomparinyato {"modified_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","id":1141,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"niyomparinyato.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21 \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/03 11:06:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62421}
 • Tiny_logo-blc-mini {"modified_at":"2011/05/31 14:38:26 +0700","id":889,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"logo-BLC-mini.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:38:26 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/28 10:38:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50486}
 • Tiny_suriyapsu {"modified_at":"2011/05/31 14:36:56 +0700","id":752,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/11/07 12:21:01 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"suriyapsu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:56 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/24 03:03:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18533}
 • Tiny_science-cop {"modified_at":"2011/05/31 14:36:25 +0700","id":710,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Science-CoP.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:25 +0700","media_folder_id":34,"description":"Science-CoP","created_at":"2007/11/23 11:03:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61737}
 • Tiny_mini-it_cop {"modified_at":"2011/05/31 14:36:25 +0700","id":709,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Mini-IT_CoP.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:25 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003Emini-IT CoP\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/23 11:03:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67517}
 • Tiny_it-cop {"modified_at":"2011/05/31 14:36:24 +0700","id":708,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IT-CoP.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:24 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003EIT-CoP\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/23 11:02:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71802}
 • Tiny_share2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","id":582,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 16:21:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52011}
 • Tiny_share1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","id":581,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:14 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19 \u0e1e.\u0e22. 50 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e40\u0e21\u0e15\u0e15\u0e23\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1b\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/19 16:19:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46210}
 • Tiny_ptom {"modified_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","id":538,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ptom.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e2d\u0e34\u0e21\u0e41\u0e1e\u0e04\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","created_at":"2007/11/18 00:12:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11769}
 • Tiny_tb1 {"modified_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","id":537,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/10/17 22:18:15 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":5,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tb1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:03 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2007/11/18 00:11:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17829}
 • Tiny_suriya-nongbowl {"modified_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","id":536,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"suriya-nongbowl.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e49\u0e21\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2007/11/18 00:10:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36537}
 • Tiny_photobowling {"modified_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","id":535,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"photobowling.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/18 00:09:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37280}
 • Tiny_themeking9pink-icon {"modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","id":345,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"themeking9pink-icon.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","media_folder_id":34,"description":"Theme King9 (PINK)","created_at":"2007/11/09 10:24:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9714}
 • Tiny_icon-themeking9-pink {"modified_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","id":344,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"icon-themeking9-pink.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003ETheme King9 (Pink)\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 10:22:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":133221}
 • Tiny_headblogking9 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","id":343,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"headblogking9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 09:50:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61122}
 • Tiny_pink3_ptom {"modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","id":341,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pink3_ptom.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 09:16:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":317}
 • Tiny_pink2_ptom {"modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","id":340,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pink2_ptom.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/09 09:16:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":211}
 • Tiny_pink1_ptom {"modified_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","id":339,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pink1_ptom.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e481","created_at":"2007/11/09 09:15:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":309}
 • Tiny_bg_pazma_2 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","id":285,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BG_pazma_2.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/08 00:18:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":390}
 • Tiny_birthday_cake1 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","id":59,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"birthday_cake1.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e02\u0e19\u0e21\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e2d\u0e32\u0e41\u0e08\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e46 \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e46 \u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/17 18:53:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36080}
 • Tiny_lanebowlpsbowl {"modified_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","id":32,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"lanebowlpsbowl.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 PS Bowl \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e07\u0e44\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2007/10/14 20:48:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29813}
 • Tiny_logosmilebowl2007 {"modified_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","id":31,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"logosmilebowl2007.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c Smilebowl.com \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 1 \u0e43\u0e19 Google.co.th\u0026nbsp;\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22","created_at":"2007/10/14 12:44:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2263}
 • Tiny_share {"modified_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","id":15,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003Ebaner \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e33\u0e44\u0e1b\u0e15\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e33 link \u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a \u003Ca href=\"/\"\u003Ehttp://share.psu.ac.th/\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/12 11:39:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5187}
 • Tiny_hd_blog2 {"modified_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","id":11,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hd_blog2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#894c43\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/10 19:07:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72214}
ขนาดย่อ: