นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

Main > suriya.k

No folder found
  • Small_iconbingo {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":29835,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":11978,"created_at":"2008/12/29 10:57:23 +0700","asset_file_name":"iconbingo.png","updated_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:54 +0700","description":"icon Bingo","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":195072,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":11977,"created_at":"2008/12/29 10:48:24 +0700","asset_file_name":"2009-calendar-thai.xls","updated_at":"2011/05/31 16:52:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:54 +0700","description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 2009 \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e30","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pic26962-vert {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:50:52 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":334490,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":11875,"created_at":"2008/12/23 11:33:43 +0700","asset_file_name":"pic26962-vert.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:50:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 1,000 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pic11478 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:50:51 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":176535,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":11874,"created_at":"2008/12/23 11:33:05 +0700","asset_file_name":"pic11478.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:50:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 500 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pic15724 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:50:51 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":176613,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":11873,"created_at":"2008/12/23 11:32:52 +0700","asset_file_name":"pic15724.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:50:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 100 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pic19169 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:50:50 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":175502,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":11872,"created_at":"2008/12/23 11:32:33 +0700","asset_file_name":"pic19169.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:50:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 50 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pic18467 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:50:49 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":177374,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":11871,"created_at":"2008/12/23 11:32:16 +0700","asset_file_name":"pic18467.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:50:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e07\u0e04\u0e4c 20 \u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_tuta {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:50:49 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":73987,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":11870,"created_at":"2008/12/23 10:55:06 +0700","asset_file_name":"tuta.png","updated_at":"2011/05/31 16:50:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:46 +0700","description":"tuta","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:45:41 +0700","media_folder_id":34,"deleted_at":null,"asset_file_size":388020,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/zip","id":11557,"created_at":"2008/12/02 15:32:51 +0700","asset_file_name":"ExcelCalendar.zip","updated_at":"2011/05/31 16:45:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:28 +0700","description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c Excel 2009-2010","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: