นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

Main > suriya.k

No folder found
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"shoesize.swf","created_at":"2008/07/18 22:20:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:56:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u003C/p\u003E","asset_file_size":17469,"modified_at":"2011/05/31 15:56:00 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":7788,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psubowlinmalaysia05042008 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psubowlinmalaysia05042008.jpg","created_at":"2008/04/11 10:38:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:35:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e21.\u0e2d. \u0e15\u0e30\u0e25\u0e38\u0e22\u0e25\u0e32\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22","asset_file_size":223506,"modified_at":"2011/05/31 15:35:08 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5726,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bowling_bantasri {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bowling_bantasri.jpg","created_at":"2008/04/02 15:52:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 10000 \u0e1a\u0e32\u0e17 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e17\u0e23\u003C/p\u003E","asset_file_size":1101950,"modified_at":"2011/05/31 15:33:20 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5554,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_page2-itcop {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page2-itcop.jpg","created_at":"2008/03/31 16:00:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08 IT-CoP\u003C/p\u003E","asset_file_size":97788,"modified_at":"2011/05/31 15:33:00 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5527,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_page1-itcop {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page1-itcop.jpg","created_at":"2008/03/31 16:00:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08 IT-CoP\u003C/p\u003E","asset_file_size":111394,"modified_at":"2011/05/31 15:33:00 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5526,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rss {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rss.jpg","created_at":"2008/03/18 14:04:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33 rss \u0e23\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e08\u0e32\u0e01 planet ","asset_file_size":147429,"modified_at":"2011/05/31 15:30:23 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5342,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nho2web2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nho2web2.jpg","created_at":"2008/03/18 10:33:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e2d","asset_file_size":133039,"modified_at":"2011/05/31 15:30:20 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5338,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_indexkm {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"indexkm.jpg","created_at":"2008/03/17 14:16:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":116296,"modified_at":"2011/05/31 15:30:08 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5317,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_logokm1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"logokm1.jpg","created_at":"2008/03/17 13:57:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003ELOGO KM PHARMACY\u003C/p\u003E","asset_file_size":25148,"modified_at":"2011/05/31 15:30:07 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5315,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: