นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_member2share {"modified_at":"2011/05/31 15:29:41 +0700","id":5262,"asset_file_size":107668,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/13 13:58:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 share.psu.ac.th \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 12 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2551 ","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 15:29:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:20 +0700","asset_file_name":"member2share.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sharepsu2 {"modified_at":"2011/05/31 15:29:23 +0700","id":5193,"asset_file_size":67424,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/12 14:28:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 15:29:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:16 +0700","asset_file_name":"sharePSU2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bowlingfamily1 {"modified_at":"2011/05/31 15:18:31 +0700","id":4275,"asset_file_size":73378,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/12 11:27:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 15:18:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_file_name":"bowlingfamily1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bowlingbacis12551_all {"modified_at":"2011/05/31 15:18:30 +0700","id":4272,"asset_file_size":79507,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/12 09:55:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e1b\u0e352551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 15:18:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_file_name":"bowlingbacis12551_all.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bowlingbacis12551-2 {"modified_at":"2011/05/31 15:18:28 +0700","id":4269,"asset_file_size":411923,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/12 09:52:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e191-2551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 15:18:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_file_name":"bowlingbacis12551-2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bowlingbacis12551-1 {"modified_at":"2011/05/31 15:18:27 +0700","id":4267,"asset_file_size":491519,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/12 09:51:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e191-2551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 15:18:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:19 +0700","asset_file_name":"bowlingbacis12551-1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:14:24 +0700","id":3925,"asset_file_size":192438,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/04 14:26:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e21.\u0e2d. 2551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 15:14:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:59 +0700","asset_file_name":"RegisterFormPSUBowlingClub2551.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_timming {"modified_at":"2011/05/31 15:11:50 +0700","id":3693,"asset_file_size":23162,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/28 23:18:38 +0700","comment_counter":0,"description":"timming Bowling smilebowl","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 15:11:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"timming.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bowling-smilebowl {"modified_at":"2011/05/31 15:11:50 +0700","id":3689,"asset_file_size":14478,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/01/28 22:56:22 +0700","comment_counter":0,"description":"bowling-smilebowl","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":34,"updated_at":"2011/05/31 15:11:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","asset_file_name":"bowling-smilebowl.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: