นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > suriya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_supaleehun {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e25\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e27\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:37 +0700","asset_file_name":"supaleehun.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3503,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1478843,"media_folder_id":34,"created_at":"2008/01/24 18:02:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bowling_lane {"member_only_commentable":false,"description":"bowling lane","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","asset_file_name":"bowling_lane.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3477,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16596,"media_folder_id":34,"created_at":"2008/01/24 15:40:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_herbalwebsite2008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e28\u0e38\u0e19\u0e22\u0e37\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 2008","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:13 +0700","asset_file_name":"herbalwebsite2008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3088,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115403,"media_folder_id":34,"created_at":"2008/01/15 11:55:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_page {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14 km \u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e21.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:09 +0700","asset_file_name":"page.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3011,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97713,"media_folder_id":34,"created_at":"2008/01/11 16:23:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:06:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_indexcairx {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c CAI \u0026amp; e-Learning \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:06 +0700","asset_file_name":"indexcairx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2960,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103145,"media_folder_id":34,"created_at":"2008/01/10 15:16:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_moremarket {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e02\u0e32\u0e22 \u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32 MoreMarket.net ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:06 +0700","asset_file_name":"moremarket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2959,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":262649,"media_folder_id":34,"created_at":"2008/01/10 14:59:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_index-pharmacy2008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e37\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c 2008\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:06 +0700","asset_file_name":"index-pharmacy2008.jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2955,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92421,"media_folder_id":34,"created_at":"2008/01/10 14:12:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:05:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bowling {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 PhotoScape\u0026nbsp;\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:02 +0700","asset_file_name":"bowling.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2859,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85747,"media_folder_id":34,"created_at":"2008/01/08 17:37:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:04:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:04:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e38\u0e49\u0e07\u0e07\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","asset_file_name":"sang1rungngam.wma","asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_readable":false,"id":2746,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1080325,"media_folder_id":34,"created_at":"2008/01/06 23:44:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: