นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

Main > suriya.k

No folder found
  • Small_supaleehun {"asset_file_name":"supaleehun.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:10:35 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e25\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e27\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/24 18:02:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1478843,"id":3503,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bowling_lane {"asset_file_name":"bowling_lane.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:10:27 +0700","media_folder_id":34,"description":"bowling lane","updated_at":"2011/05/31 15:10:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/24 15:40:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16596,"id":3477,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_herbalwebsite2008 {"asset_file_name":"herbalwebsite2008.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e28\u0e38\u0e19\u0e22\u0e37\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 2008","updated_at":"2011/05/31 15:06:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/15 11:55:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115403,"id":3088,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_page {"asset_file_name":"page.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:06:18 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14 km \u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e21.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:06:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/11 16:23:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":97713,"id":3011,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_indexcairx {"asset_file_name":"indexcairx.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:05:53 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c CAI \u0026amp; e-Learning \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:05:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/10 15:16:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103145,"id":2960,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_moremarket {"asset_file_name":"moremarket.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:05:52 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e02\u0e32\u0e22 \u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32 MoreMarket.net ","updated_at":"2011/05/31 15:05:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/10 14:59:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":262649,"id":2959,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_index-pharmacy2008 {"asset_file_name":"index-pharmacy2008.jpg.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:05:46 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e37\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c 2008\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:05:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/10 14:12:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":92421,"id":2955,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bowling {"asset_file_name":"bowling.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:04:58 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 PhotoScape\u0026nbsp;\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 15:04:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/08 17:37:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":85747,"id":2859,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"sang1rungngam.wma","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","media_folder_id":34,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e38\u0e49\u0e07\u0e07\u0e32\u0e21","updated_at":"2011/05/31 15:03:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","created_at":"2008/01/06 23:44:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1080325,"id":2746,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: