นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > suriyan.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_43015999_10214232743505542_775377635722133504_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"43015999_10214232743505542_775377635722133504_o.jpg","created_at":"2018/10/02 08:42:16 +0700","asset_updated_at":"2018/10/02 08:42:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/02 08:42:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Contemporary Accounting Symposium 2018","asset_file_size":223081,"modified_at":"2018/10/02 08:42:18 +0700","media_folder_id":1399,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62560,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_42941436_10214232732105257_7097769116924116992_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42941436_10214232732105257_7097769116924116992_o.jpg","created_at":"2018/10/02 08:41:51 +0700","asset_updated_at":"2018/10/02 08:41:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/02 08:41:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Contemporary Accounting Symposium 2018","asset_file_size":400464,"modified_at":"2018/10/02 08:41:52 +0700","media_folder_id":1399,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62559,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_42908315_10214232751265736_7432377112578752512_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42908315_10214232751265736_7432377112578752512_o.jpg","created_at":"2018/10/02 08:41:24 +0700","asset_updated_at":"2018/10/02 08:41:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/02 08:41:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Contemporary Accounting Symposium 2018","asset_file_size":230004,"modified_at":"2018/10/02 08:41:26 +0700","media_folder_id":1399,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62558,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_42906158_10214232742225510_829267204565368832_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42906158_10214232742225510_829267204565368832_o.jpg","created_at":"2018/10/02 08:40:59 +0700","asset_updated_at":"2018/10/02 08:40:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/02 08:41:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Contemporary Accounting Symposium 2018","asset_file_size":231103,"modified_at":"2018/10/02 08:41:00 +0700","media_folder_id":1399,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62557,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_42906128_10214232725665096_8516696620690046976_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42906128_10214232725665096_8516696620690046976_o.jpg","created_at":"2018/10/02 08:40:39 +0700","asset_updated_at":"2018/10/02 08:40:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/02 08:40:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Contemporary Accounting Symposium 2018","asset_file_size":339797,"modified_at":"2018/10/02 08:40:44 +0700","media_folder_id":1399,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62556,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_42873542_10214232747665646_385562989438173184_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42873542_10214232747665646_385562989438173184_o.jpg","created_at":"2018/10/02 08:40:17 +0700","asset_updated_at":"2018/10/02 08:40:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/02 08:40:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Contemporary Accounting Symposium 2018","asset_file_size":359783,"modified_at":"2018/10/02 08:40:18 +0700","media_folder_id":1399,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62555,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_42870558_10214232747345638_4747789627912355840_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42870558_10214232747345638_4747789627912355840_o.jpg","created_at":"2018/10/02 08:39:54 +0700","asset_updated_at":"2018/10/02 08:39:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/02 08:39:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Contemporary Accounting Symposium 2018","asset_file_size":201766,"modified_at":"2018/10/02 08:39:57 +0700","media_folder_id":1399,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62554,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_42858895_10214232732025255_6321765356574605312_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42858895_10214232732025255_6321765356574605312_n.jpg","created_at":"2018/10/02 08:39:36 +0700","asset_updated_at":"2018/10/02 08:39:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/02 08:39:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Contemporary Accounting Symposium 2018","asset_file_size":59637,"modified_at":"2018/10/02 08:39:41 +0700","media_folder_id":1399,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62553,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_35311946_781065515351229_2825635958718726144_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"35311946_781065515351229_2825635958718726144_n.jpg","created_at":"2018/06/15 10:03:03 +0700","asset_updated_at":"2018/06/15 10:03:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:03:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Research Tutor Fair","asset_file_size":67441,"modified_at":"2018/06/15 10:03:07 +0700","media_folder_id":1399,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62346,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: