นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > suriyan.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_11291845_10152823204951993_2097019986_n {"media_folder_id":1399,"description":"km3","asset_updated_at":"2016/02/24 16:10:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/02/24 16:10:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/02/24 16:10:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/02/24 16:10:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"11291845_10152823204951993_2097019986_n.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":67913,"visibility":2,"id":56768}
  • Small_k6 {"media_folder_id":1399,"description":"Workshop KM2","asset_updated_at":"2016/02/24 14:33:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/02/24 14:33:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/02/24 14:33:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/02/24 14:33:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"k6.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":76852,"visibility":2,"id":56767}
  • Small_k1 {"media_folder_id":1399,"description":"Workshop KM","asset_updated_at":"2016/02/24 14:32:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/02/24 14:32:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/02/24 14:32:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/02/24 14:32:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"k1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":89043,"visibility":2,"id":56766}
  • Small_f3 {"media_folder_id":1399,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e1902","asset_updated_at":"2016/02/24 13:05:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/02/24 13:05:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/03/18 11:45:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/03/18 11:45:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"f3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":484351,"visibility":2,"id":56761}
  • Small_img_6162 {"media_folder_id":1399,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e41\u0e23\u0e07\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e25\u0e43\u0e08\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/02/24 12:51:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/02/24 12:51:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/02/24 12:51:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/02/24 12:51:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"IMG_6162.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":590988,"visibility":2,"id":56760}
ขนาดย่อ: