นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > suriyan.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_actl11 {"media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","asset_updated_at":"2018/06/14 13:38:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/06/14 13:38:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/06/14 13:38:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/06/14 13:38:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"actl11.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":61391,"visibility":2,"id":62336}
  • Small_actl10 {"media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","asset_updated_at":"2018/06/14 13:37:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/06/14 13:37:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/06/14 13:37:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/06/14 13:37:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"actl10.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":51870,"visibility":2,"id":62335}
  • Small_actl9 {"media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","asset_updated_at":"2018/06/14 13:37:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/06/14 11:30:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/06/14 13:37:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/06/14 13:37:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"actl9.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":55857,"visibility":2,"id":62334}
  • Small_actl7 {"media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","asset_updated_at":"2018/06/14 11:29:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/06/14 11:29:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/06/14 11:29:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/06/14 11:29:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"actl7.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":48585,"visibility":2,"id":62333}
  • Small_actl6 {"media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","asset_updated_at":"2018/06/14 11:29:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/06/14 11:29:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/06/14 11:29:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/06/14 11:29:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"actl6.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":55508,"visibility":2,"id":62332}
  • Small_actl5 {"media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","asset_updated_at":"2018/06/14 11:28:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/06/14 11:28:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/06/14 11:28:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/06/14 11:28:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"actl5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":50567,"visibility":2,"id":62331}
  • Small_actl4 {"media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","asset_updated_at":"2018/06/14 11:28:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/06/14 11:28:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/06/14 11:28:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/06/14 11:28:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"actl4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":54496,"visibility":2,"id":62330}
  • Small_actl3 {"media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","asset_updated_at":"2018/06/14 11:27:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/06/14 11:27:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/06/14 11:27:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/06/14 11:27:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"actl3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":59878,"visibility":2,"id":62329}
  • Small_actl2 {"media_folder_id":1399,"description":"Active Learning61","asset_updated_at":"2018/06/14 11:27:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/06/14 11:27:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/06/14 11:27:09 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/06/14 11:27:09 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"actl2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":54771,"visibility":2,"id":62328}
ขนาดย่อ: