นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > suriyan.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kmws1 {"media_folder_id":1399,"description":"\u0e40\u0e0a\u0e1f\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2018/03/27 14:18:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/27 14:18:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/27 14:18:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/27 14:18:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"KMWS1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":796317,"visibility":2,"id":62213}
  • Small_km05 {"media_folder_id":1399,"description":"\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e40\u0e0a\u0e1f\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2018/03/27 13:14:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/27 13:14:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/27 13:14:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/27 13:14:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"KM05.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":409694,"visibility":2,"id":62212}
  • Small_km03 {"media_folder_id":1399,"description":"\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e40\u0e0a\u0e1f\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2018/03/27 13:12:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/27 13:12:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/27 13:12:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/27 13:12:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"KM03.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":473872,"visibility":2,"id":62211}
  • Small_km02 {"media_folder_id":1399,"description":"\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e40\u0e0a\u0e1f\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2018/03/27 13:11:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/27 13:11:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/27 13:11:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/27 13:11:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"KM02.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":409694,"visibility":2,"id":62210}
  • Small_km01 {"media_folder_id":1399,"description":"\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c\u0e40\u0e0a\u0e1f\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2018/03/27 13:11:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/27 13:11:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/27 13:11:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/27 13:11:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"KM01.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":516534,"visibility":2,"id":62209}
  • Small_nam6 {"media_folder_id":1399,"description":"History of Arabic Numerals","asset_updated_at":"2018/03/26 13:50:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/26 13:50:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/26 13:50:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/26 13:50:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"nam6.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":29924,"visibility":2,"id":62202}
  • Small_nam5 {"media_folder_id":1399,"description":"History of Arabic Numerals","asset_updated_at":"2018/03/26 11:46:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/26 11:46:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/26 11:46:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/26 11:46:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"nam5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":85487,"visibility":2,"id":62201}
  • Small_nam4 {"media_folder_id":1399,"description":"History of Arabic Numerals","asset_updated_at":"2018/03/26 11:45:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/26 11:45:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/26 11:45:55 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/26 11:45:55 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"nam4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":33857,"visibility":2,"id":62200}
  • Small_nam3 {"media_folder_id":1399,"description":"History of Arabic Numerals","asset_updated_at":"2018/03/26 11:45:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/03/26 11:45:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/03/26 11:45:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/03/26 11:45:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"nam3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":47735,"visibility":2,"id":62199}
ขนาดย่อ: