นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sutham.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"the_last.doc","created_at":"2008/06/05 11:39:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c \u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u003C/p\u003E","asset_file_size":55296,"modified_at":"2011/05/31 15:47:47 +0700","media_folder_id":95,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6948,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"WF._Information_1.doc","created_at":"2007/10/17 10:26:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14 \u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":122368,"modified_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","media_folder_id":95,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":52,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: