นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sutisa.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":20399,"deleted_at":null,"created_at":"2010/01/27 16:02:51 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"common_\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e024\u0e40\u0e21\u0e29\u0e3250.doc","updated_at":"2011/06/01 16:39:01 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:39:01 +0700","media_folder_id":458,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":232960,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":20398,"deleted_at":null,"created_at":"2010/01/27 15:40:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Total_3_update.xls","updated_at":"2011/05/31 18:40:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:40:56 +0700","media_folder_id":458,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":196096,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":20397,"deleted_at":null,"created_at":"2010/01/27 15:39:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"16_textbook.xls","updated_at":"2011/05/31 18:40:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:40:56 +0700","media_folder_id":458,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":26624,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":17674,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/06 14:24:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25_26_\u0e01\u0e22_52.doc","updated_at":"2011/06/01 16:35:54 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:35:54 +0700","media_folder_id":458,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":48128,"last_commented_at":null}
  • Small_dsc09977 {"description":"\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17673,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/06 14:21:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC09977.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:05:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:05:51 +0700","media_folder_id":458,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1717342,"last_commented_at":null}
  • Small_dsc09969 {"description":"\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17672,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/06 14:20:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC09969.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:05:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:05:49 +0700","media_folder_id":458,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1809832,"last_commented_at":null}
  • Small_dsc09968 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17671,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/06 14:20:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC09968.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:05:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:05:46 +0700","media_folder_id":458,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1458383,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":17666,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/06 13:52:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Strategy_map_for_Liberal_Arts_\u0026_Mgt_Sciences.ppt","updated_at":"2011/06/01 16:35:54 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:35:54 +0700","media_folder_id":458,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":36864,"last_commented_at":null}
  • Small_dsc09914 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e15\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17526,"deleted_at":null,"created_at":"2009/09/28 13:59:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC09914.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:03:53 +0700","media_folder_id":458,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1600168,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: