นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Main > sutisa.a

No folder found
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:39:01 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":232960,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/msword","id":20399,"created_at":"2010/01/27 16:02:51 +0700","asset_file_name":"common_\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e024\u0e40\u0e21\u0e29\u0e3250.doc","updated_at":"2011/06/01 16:39:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:46 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:40:56 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":196096,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":20398,"created_at":"2010/01/27 15:40:54 +0700","asset_file_name":"Total_3_update.xls","updated_at":"2011/05/31 18:40:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:27 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:40:56 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":26624,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":20397,"created_at":"2010/01/27 15:39:49 +0700","asset_file_name":"16_textbook.xls","updated_at":"2011/05/31 18:40:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:26 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:35:54 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":48128,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/msword","id":17674,"created_at":"2009/10/06 14:24:12 +0700","asset_file_name":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25_26_\u0e01\u0e22_52.doc","updated_at":"2011/06/01 16:35:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:37 +0700","description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09977 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:05:51 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1717342,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17673,"created_at":"2009/10/06 14:21:18 +0700","asset_file_name":"DSC09977.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:05:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:11 +0700","description":"\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09969 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:05:49 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1809832,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17672,"created_at":"2009/10/06 14:20:39 +0700","asset_file_name":"DSC09969.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:05:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:11 +0700","description":"\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09968 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:05:46 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1458383,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17671,"created_at":"2009/10/06 14:20:08 +0700","asset_file_name":"DSC09968.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:05:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:11 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:35:54 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":36864,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","id":17666,"created_at":"2009/10/06 13:52:55 +0700","asset_file_name":"Strategy_map_for_Liberal_Arts_\u0026_Mgt_Sciences.ppt","updated_at":"2011/06/01 16:35:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:36 +0700","description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09914 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:53 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1600168,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17526,"created_at":"2009/09/28 13:59:53 +0700","asset_file_name":"DSC09914.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:55 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e15\u0e4c\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09940 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:51 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1421111,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17525,"created_at":"2009/09/28 13:39:26 +0700","asset_file_name":"DSC09940.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09939 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:49 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1654186,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17524,"created_at":"2009/09/28 13:39:03 +0700","asset_file_name":"DSC09939.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09934 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:46 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1636850,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17523,"created_at":"2009/09/28 13:38:16 +0700","asset_file_name":"DSC09934.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09925 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:44 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1652540,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17522,"created_at":"2009/09/28 13:37:45 +0700","asset_file_name":"DSC09925.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e41\u0e0b\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09926 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:42 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1473551,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17521,"created_at":"2009/09/28 13:37:17 +0700","asset_file_name":"DSC09926.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e232","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09922 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:39 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1762980,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17520,"created_at":"2009/09/28 13:36:45 +0700","asset_file_name":"DSC09922.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09916 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:37 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1796032,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17519,"created_at":"2009/09/28 13:35:58 +0700","asset_file_name":"DSC09916.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09909 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:35 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":2040948,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17518,"created_at":"2009/09/28 13:35:19 +0700","asset_file_name":"DSC09909.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:53 +0700","description":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc09907 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:32 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1838071,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17517,"created_at":"2009/09/28 13:34:22 +0700","asset_file_name":"DSC09907.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:53 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e25\u0e48\u0e32\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":64512,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":7043,"created_at":"2008/06/09 16:21:38 +0700","asset_file_name":"tmgt_1_9_\u0e40\u0e21\u0e22_51.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":23552,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":7042,"created_at":"2008/06/09 15:31:19 +0700","asset_file_name":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23(9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19).xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":32256,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":7041,"created_at":"2008/06/09 15:18:33 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28(11)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":54272,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":7040,"created_at":"2008/06/09 15:17:54 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22(9)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":75264,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":7039,"created_at":"2008/06/09 15:17:24 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25(4)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":15360,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","id":7038,"created_at":"2008/06/09 15:16:54 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d(12).xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":44032,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":7037,"created_at":"2008/06/09 15:16:10 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23(6)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: