นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sutisa.a

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","id":7036,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23(2)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 15:14:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23","asset_file_size":50176}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","id":7035,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15(3)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 15:13:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15","asset_file_size":29184}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","id":7034,"media_folder_id":458,"commentable":false,"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23(5)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 15:12:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":50688}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","id":7033,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b(18).xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 15:10:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","asset_file_size":34304}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","id":7032,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e(17).xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 15:09:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":32768}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","id":7031,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19(13)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 15:08:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_file_size":32768}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","id":7029,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19(10).xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 14:06:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":39424}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","id":6991,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"tmgt_6_6_\u0e21\u0e34\u0e22_51.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/06 14:14:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 6","asset_file_size":205824}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","id":6990,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e33\u0e19\u0e38(8).xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/06 14:11:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e33\u0e19\u0e38\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21","asset_file_size":38912}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","id":6989,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32(7).xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/06 13:50:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":34304}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","id":6988,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"tmgt_3_9_\u0e40\u0e21\u0e22_51.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/06 13:49:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3","asset_file_size":124416}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","id":6987,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"tmgt_5_10_\u0e40\u0e21\u0e22_51.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/06 13:17:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 5","asset_file_size":219136}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","id":6986,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"tmgt_4_9_\u0e40\u0e21\u0e22_51.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/06 11:50:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_file_size":400384}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","id":6985,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"tmgt_2_9_\u0e40\u0e21\u0e22_51.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/06 11:34:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E","asset_file_size":500736}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","id":6979,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32(1)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/06 10:48:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u003C/p\u003E","asset_file_size":42496}
 • Tiny_dsc08885 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","id":3981,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"DSC08885.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:22 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/02/05 16:44:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:15:22 +0700","description":"\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27 4 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","asset_file_size":1131574}
 • Tiny_dsc04305 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","id":3980,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"DSC04305.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:21 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/02/05 16:43:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:15:21 +0700","description":"\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27 8 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","asset_file_size":838542}
 • Tiny_dsc00815 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","id":3979,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"DSC00815.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:20 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/02/05 16:43:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:15:20 +0700","description":"\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27 9 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","asset_file_size":1136131}
 • Tiny_dsc00048 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","id":3978,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"DSC00048.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/02/05 16:41:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:15:18 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27 6 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":2017629}
 • Tiny_dsc00026 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","id":3963,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"DSC00026.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:06 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/02/05 12:56:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:15:06 +0700","description":"\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e15\u0e2d\u0e19\u0026nbsp;6 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","asset_file_size":1909649}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","id":3857,"media_folder_id":458,"commentable":true,"asset_file_name":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1aKPIs.xls","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/02/01 10:58:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e01\u0e31\u0e1a KPIs \u0e41\u0e25\u0e30 sar \u0e40\u0e14\u0e34\u0e21\u0026nbsp; \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e48\u0e30","asset_file_size":72192}
ขนาดย่อ: