นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Main > sutisa.a

No folder found
  • Small_dsc09940 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:51 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1421111,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17525,"created_at":"2009/09/28 13:39:26 +0700","asset_file_name":"DSC09940.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc09939 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:49 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1654186,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17524,"created_at":"2009/09/28 13:39:03 +0700","asset_file_name":"DSC09939.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc09934 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:46 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1636850,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17523,"created_at":"2009/09/28 13:38:16 +0700","asset_file_name":"DSC09934.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc09925 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:44 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1652540,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17522,"created_at":"2009/09/28 13:37:45 +0700","asset_file_name":"DSC09925.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e41\u0e0b\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc09926 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:42 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1473551,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17521,"created_at":"2009/09/28 13:37:17 +0700","asset_file_name":"DSC09926.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e232","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc09922 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:39 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1762980,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17520,"created_at":"2009/09/28 13:36:45 +0700","asset_file_name":"DSC09922.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc09916 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:37 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1796032,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17519,"created_at":"2009/09/28 13:35:58 +0700","asset_file_name":"DSC09916.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:54 +0700","description":"\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc09909 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:35 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":2040948,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17518,"created_at":"2009/09/28 13:35:19 +0700","asset_file_name":"DSC09909.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:53 +0700","description":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc09907 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:03:32 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1838071,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17517,"created_at":"2009/09/28 13:34:22 +0700","asset_file_name":"DSC09907.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:03:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:53 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e25\u0e48\u0e32\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: