นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sutisa.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"tmgt_1_9_\u0e40\u0e21\u0e22_51.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 16:21:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":64512,"id":7043,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23(9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19).xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 15:31:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23552,"id":7042,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28(11)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 15:18:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32256,"id":7041,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22(9)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 15:17:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54272,"id":7040,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25(4)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 15:17:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75264,"id":7039,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d(12).xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2008/06/09 15:16:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15360,"id":7038,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23(6)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 15:16:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":44032,"id":7037,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23(2)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 15:14:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50176,"id":7036,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15(3)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 15:13:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29184,"id":7035,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: